Przegląd artykułów z lat 2012-2020

Poniżej prezentujemy wybrane artykuły, które ukazały się na łamach Portalu i Kwartalnika Emiddle East w latach 2012-2020.

 

2012 

1. Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny

2. Korzenie chrześcijan na Bliskim Wschodzie

TEKST PDF

 

2014

1. IV konferencja naukowa bezpieczeństwa i obronności SECURITY & DEFENCE w Gdyni

2. Opis konferencji w Szczecinie w tematyce bezpieczeństwa narodowego

3. Rola liczb w historii Wschodu i Zachodu. Koncepcja Zera

TEKST PDF

 

2015 

1. Opis IV międzynarodowej konferencji CZARNY LĄD i ŚWIAT ARABSKI `Siła argumentu czy argument siły`? (link)

2. Państwo Islamskie w analizie magazynu `The Atlantic` (link)

3. ISIS w świetle artykułów AL-ARABIYI (link)

4. Utrzymanie Kobane przez Kurdów (link)

TEKST PDF

 

2016

1. Konferencja pt. Konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec i Unii Europejskiej

2. Jeden z nas (link)

TEKST W PDF  

 

2017-2018

1. Konferencja Sec & Def w Gdyni (2016)

TEKST W PDF  

 

2. Efekt Lucyfera (link)

TEKST W PDF  

 

2020

1. Geneza i upadek Państwa Islamskiego

TEKST W PDF