SPOTKANIA Z KULTURĄ ARABSKĄ

Wpisał: Przemysław Majka
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania zaprasza na SPOTKANIA Z KULKTURA ARABSKĄ, organizowane w ramach prac nad projektem UE RADIUS. Spotkania odbędą się w dniach 5-25 czerwca br. w Łodzi.

PROGRAM:

Wykład o sztuce arabskiej 5 czerwca (piątek) godz. 16.00
MAJID JAMMOUL
Aula SWSPiZ ul. Kilińskiego 98

Wykład o sztuce arabskiej kaligrafii 15 czerwca (poniedziałek) godz. 14.00
KINGA NOGACKA (magister arabistyki i islamistyki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego)
Aula SWSPiZ ul. Kilińskiego 98

Wystawa grafik (5-20 czerwca)
MARTA BANASZAK (absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)
Galeria ADI-ART ul. Piotrkowska 60

ORWA ABU TURABE (syryjski artysta, ukończył ASP w Damaszku, doktorant ASP w Warszawie)
Galeria ADI-ART ul. Piotrkowska 60

Rzeźba (5-20 czerwca):
MAJID JAMMOUL (absolwent Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie)
Galeria ADI-ART ul. Piotrkowska 60
Wernisaż wystawy 5 czerwca (piątek) godz. 19.00 Galeria ADI-ART. ul. Piotrkowska 60

Wystawa malarstwa (5-20 czerwca):
NAFE ALAHMAD (malarz pochodzenia syryjskiego absolwent warszawskiej ASP)
Galeria Piotra Uznańskiego ul. Piotrkowska 31

NAJIB KHELDOUNI (malarz pochodzenia marokańskiego absolwent ASP w
Warszawie)
Galeria Piotra Uznańskiego ul. Piotrkowska 31

Wystawa plakatu syryjskiego (15-25 czerwca)
GRZEGORZ ARKUSZEWSKI (archeolog i kolekcjoner)
Galeria 137 KLUB NAUCZYCIELA ul. Piotrkowska 137/139

Wystawa zdjęć (8-20 czerwca)
KHALED JARRAR (Palestyna, artysta pracujący w projekcie RADIUS)
Kino CYTRYNA ul. Zachodnia 81/83

FILM/VIDEO 17,18,19 czerwca
Festiwal Filmów Arabskich
Projekcje filmów POLI SIEVERDING (Niemcy, fotograf i filmowiec, artystka pracująca w projekcie RADIUS)
Kino Cytryna ul. Zachodnia 81/83

Sylwetki artystów/uczestników

MARTA BANASZAK

www.martabanaszak.com
Studia doktoranckie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (specjalizacja z grafiki warsztatowej, październik 2007)
Dyplom magisterski w pracowni grafiki warsztatowej prof. Rafała Strenta- Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (luty 2007)
Dyplom licencjacki w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego- Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wyróżnienie Dziekańskie, 2003)
Dwuletni staż na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Damaszku, Syria (2003-2005) pod kierunkiem prof. Abdul Karim Faraja.
Dyplom magisterski na Wydziale Dziennikarstwa I Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (marzec 2002)

GRZEGORZ ARKUSZEWSKI

Z zawodu jest archeologiem ze specjalizacją bliskowschodnią (studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). W czasie swojego trzyletniego pobytu w Syrii (lata 2003-2006) zajmował się głównie nauką języka arabskiego i zbieraniem materiałów niezbędnych do napisania pracy doktorskiej na temat numizmatyki wczesnoislamskiej.
Oprócz archeologii i poznawania przeszłości interesuje go także eksploracja współczesnej arabskiej przestrzeni miejskiej. Najbardziej ciekawym zjawiskiem jakie udało mu się w tej przestrzeni zarejestrować jest ikonografia miasta. W polu mojego zainteresowania znajdował się nie tylko tradycyjny plakat, ale również afisze, billboardy reklamowe, ulotki, ogłoszenia, różnej treści, mało i wielkoformatowe druki uliczne, także miejska grafika.

ORWA ABU TURABE

Syryjski artysta-malarz. Ukończył ASP w Damaszku. W Warszawie mieszka od 2006 roku, gdzie obecnie realizuje swoje plany artystyczne. Gdy zdecydował się doktoryzować w kierunku grafika, prowadzący go profesor doradził mu wyjazd do Polski, gdzie on sam ukończył grafikę przed wieloma laty.

NAJIB KHELDOUNI
Malarz pochodzenia marokańskiego absolwent ASP w Warszawie z 1973 r.

NAFE ALAHMAD

Urodził sił 4 marca 1967 w Aibserze nad Eufratem. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie scenografię i malarstwo. Jest uczniem profesorów A. Sadowskiego, M. Czapli, J. Tarasina; Od 1998 – studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

MAJID JAMMOUL
W latach 1964 – 1968 uczestniczył w kursach rzeźby, rysunku i malarstwa w Centrum Sztuk Plastycznych w Damaszku.
Lata 1969 – 1975 studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w 1968-1975, uzyskał stopień magistra z wyróżnieniem w dziedzinie rzeźby w 1975.
Rok 1987 – stypendium D.A.A.D. (wymiana akademicka) w Niemczech – Berlin
Rok 2006 staż artystyczny na ASP w Warszawie.
Jest członkiem Z.P.A.P Okręgu Warszawskiego – przewodniczącym sekcji rzeźby.

KINGA NOGACKA
Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia magisterskie w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
W roku 2004 w czasie rocznego stypendium w Syrii przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiła do syryjskiego egzaminu państwowego z języka arabskiego i literatury arabskiej dla cudzoziemców na trzecim, najwyższym, poziomie.
Obecnie prowadzi Instytut Języka i Kultury Arabskiej z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się tłumaczeniami, prowadzi kursy języka arabskiego oraz warsztaty i szkolenia z kultury arabskiej.