BIBLIOGRAFIA IRANISTYCZNA W JĘZYKU POLSKIM

BIBLIOGRAFIA IRANISTYCZNA W JĘZYKU POLSKIM

Historia i polityka

•Aischylos -Persowie – Warszawa 1954
•Ajschylos -Tragedie – Homini – Kraków 2007
•Alawi -Kraj róż i słowików – Warszawa 1959
•Aleksandrowicz Tomasz – Prezydent, mułłowie i rebelianci – Młodzieżowa Agencja Wydawnicza – Warszawa 1989
•Bidwell George – W Iranie tryska nafta – Wydawnictwo MON Warszawa 1951
•Bukowski Wojciech – Iran-Irak, islam, wojna i polityka – MON
•Citati Pietro – Wiosna Chosrowa – Czytelnik 2008 • Dul Jan – Rewolucja Chomeiniego -Młodzieżowa Agencja Wydawnicza – Warszawa 1990

•Durschmied Erik – Najsłynniejsze rewolucje i zamachy stanu (m.in. Rewolucja Islamska) – Amber 2002
•Durschmied Erik – Schyłek wielkich dynastii (m.in. Pahlawi) – Świat Książki 2003
•Gafurov B. – Dzieje i kultura ludów Azji centralnej – Warszawa 1978
•Giełżyński Wojciech – Byłem gościem Chomeiniego – Książka i Wiedza 1981
•Giełżyński Wojciech – Rewolucja w imię Allaha – Książka i Wiedza 1979
•Giełżyński Wojciech – Szatan wraca do Iranu – KAW – Warszawa 2001
•Herodot – Dzieje – Czytelnik 2002
•Hoffman Mariusz – Regionalne oddziaływania Islamskiej Republiki Iranu – Kielce 2002
•Holland Tom – Perski ogień – Amber 2006
•Iwanienko Wladimir – Armia irańska w czasie rewolucji i wojny – MON 1985
•Kapuściński Ryszard – Podróże z Herodotem – 2005
•Kapuściński Ryszard – Szachinszach – Czytelnik 2000
•Kapuściński Ryszard – Szachinszach. Postscriptum. Jerzy Radziwiłowicz czyta Szachinszacha – maj 2008 – Biblioteka Gazety Wyborczej
•Kaim Barbara – Persowie I – z serii Starożytne Cywilizacje – AmerCom Collection
•Kaim Barbara – Persowie II – z serii Starożytne Cywilizacje – AmerCom Collection
•Kalabiński Jacek – Iran – nowe mocarstwo ? Wiedza Powszechna – Warszawa 1977
•Keddie Nikki – Współczesny Iran – Wydawnictwo UJ – Kraków 2007
•Ksenofont – Wyprawa Cyrusa – Czytelnik 2003
•Kunert Andrzej – Polacy w Iranie. 1942-1945 Tom I. Antologia – Adiutor, Warszawa 2002
•Kurylczyk Jan Ryszard – Sekretne archiwum Króla Królów – Wydawnictwo Adam Marszałek -2005
•Lamb Harold – Cyrus Wielki – Wyd. Min. Obrony Narodowej 1966,
•Macciocchi Maria Antonietta – Iran walczy – Książka i Wiedza 1954
•Machalski Franciszek – Historyczna powieść perska – Kraków 1960
•Machalski Franciszek – Od Cyrusa do Mossadeka – Książka i Wiedza 1960
•Machalski Franciszek – Wędrówki irańskie – Wiedza Powszechna 1960
•Małowist M. -Tamerlan i jego czasy – Warszawa 1985
•Moktefi Mokhtar – W pierwszych wiekach islamu (VII – XIII) – Wyd. Dolnośląskie
•Nahavandi Houchang – Upadek i śmierć szacha Iranu – Dialog – Warszawa 2008
•Olbrycht Marek – Aleksander Wielki i świat irański – WUR – Rzeszów 2004
•Olmstead A.T. – Dzieje imperium perskiego- Warszawa 1974
•Paczkowska Ilona – Cesarstwo Iranu – KAW – Warszawa 1977 • Przeworski Stefan – Dzieje i kultura starożytnej Persji – Warszawa 1935 (reprint -Poznań 1996)
•Przewoźnik Adam – Polskie cmentarze wojenne w Iranie – Warszawa 2002
•Robinson Francis – Historia świata islamu – Muza SA 2001
•Rosiński Janusz – Persowie – Gdańsk 1972
•Shirin Ebadi, Azadeh Moaveni – Broniłam ofiar. Pamiętnik z Iranu. -Świat Książki 2007
•Sidor Kazimierz – Bogowie, magowie i nafta – Warszawa 1967
•Składanek Bogdan – Historia Persji t. I – Dialog 1999
•Składanek Bogdan – Historia Persji t. II – Dialog 2003
•Składanek Bogdan – Historia Persji t. III – Dialog 2007
•Składanek Bogdan – Iran – w : Encyklopedia Historyczna Świata
•Składankowa Maria – Kultura perska – Ossolineum 1995
•Składankowa Maria – Zrozumieć Iran – Dialog 1997
•Sochacki Włodzimierz – Wojna iracko-irańska – KAW – Warszawa 1984
•Stolarczyk Małgorzata – Iran – państwo i religia – Dialog – Warszawa 2006
•Surdykowska Sylwia – Idea szahadatu w kulturze Iranu – WUW 2007
•Szlanta Piotr – Persja w polityce Niemiec w latach 1906–1914 na tle rywalizacji rosyjsko brytyjskiej – Dialog 2005
•Vannuccini Vanna – Różowy to kolor Persji – Muza SA 2007
•Walik Andrzej – Ognie boga Ormuzda – MON 1966
•Weraksa J. – seria z tygrysem : Siedlisko węży – MON 1965
•Wieluński Jan – Konflikty irańskie – Książka i Wiedza 1966
•Wolicki K. – Iran walczy – Książka i Wiedza 1951
•Wolski Józef – Dzieje i upadek imperium Seleucydów – Kraków 1999 • Wolski Józef – Iran siedziba imperiów w starożytności I. Achemenidzi -Ossolineum, Wrocław 1986
•Wolski Józef – Iran siedziba imperiów w starożytności II. Arsacydzi – Ossolineum, Wrocław 1988
•Zabłocka Julia – Historia Bliskiego Wschodu w starożytności – Ossolineum 1987
•Zarys dziejów Afryki i Azji – Historia konfliktów 1869 – 2000 – Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bartnickiego – Książka i Wiedza – Warszawa 2000
•Zawadzki Robert – Wojny perskie – 1997

historia_i_polityka

Literatura

•Alawi Bozorg -Jej oczy i opowiadania – Czytelnik – Warszawa 1953
•Ali Ibn Abi Talib -Aforyzmy – PIW 1990
•Mała antologia literatury perskiej – Persepolis – Kraków 2006
•Arda Wiraz Namag – Księga o pobożnym Wirazie – Mandragora, Sandomierz 2005
•Awicenna -Księga wiedzy – Warszawa 1974
•Bajhaki Abul Fazl – Historia Sułtana Masuda – Bogdan Składanek – Dialog 1996
•Chajjam Omar – Rubajaty – Ossolineum 1969
•Chajjam Omar – Rubajaty (dwujęzyczny z kaligrafią) – Subamarus 2002
•Chajjam Omar – Rubajaty – Miniatura – Krakow 2004
•Drugi dywan perski – Wydawnictwo Literackie – Kraków 1980
•Dywan perski – Wydawnictwo Literackie – Kraków 1977
•Hafiz -Gazele – Oficyna literacka – Kraków 1991
•Hafiz -Gazele wybrane – PWN – Warszawa 1957
•Hafiz -Pieśni miłosne – Wydawnictwo Literackie – Kraków 1973 i 1979
•Hedajat Sadeq – Ślepa sowa – PIW – Warszawa 1979
•Farrochzad Foruq -I znów powitam słońce – PIW – Warszawa 1980
•Ferdousi -Księga królewska – PIW 1981,
•Ferdousi -Księga królewska tom 1. – tłum. z perskiego Władysław Duleba, wstęp i aparat krytyczny A. Krasnowolska – Nomos – Kraków 2004
•Ferdousi -Opowieść o miłości Zala i Rudabe wyjęta z Szahname – Ossolineum – Wrocław 1961
•Józefowicz-Czabak Zofia – Współczesna proza i poezja perska (wybór) skrypt dla studentów iranistyki – UW – Warszawa 1981
•Kolacja cyprysu i ognia – współczesne opowiadania irańskie – KAW 2002
•Księga czynów Ardaszyra syna Papaka – przeł. Tomasz Gacek – Księgarnia Akademicka – Kraków 2006
•Księga Papugi – PIW – Warszawa 1959
•Księga Papugi – Wyd. PTWK – Warszawa 1986
•Kwiatkowski Albert -Magiczne bajki afgańskie – Kraków 2005
•Kwiatkowski Remigiusz – Literatura perska – Warszawa 1912
•Nawoi Aliszer -Aforyzmy – PIW – Warszawa 1973
•Perskie cnoty i niecnoty – Dialog – Warszawa 1999
•Rumi – Rubajaty (dwujęzyczny z kaligrafią) – Subamarus 2003
•Rumi – Tęsknota – Cztery Rzeki 2004
•Rumi – W mgnieniu słów – Homini – Kraków 2008
•Rumi – Wszystkie głosy w jednym – Nowy Świat 2002
•Rumi – Wybór poezji – Miniatura – Kraków 2003
•Rypka Jan -Historia literatury perskiej i tadżyckiej – PWN 1970
•Sepehri Sohrab – Głosy u brzegu wód – przeł. Marek Smurzyński – Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 1993
•Shah Idries – Opowieści derwiszów – WAM 2002
•Składankowa Maria – Mity królewskiej księgi – Warszawa 1981
•Składankowa Maria – Złoty okres perskiej poezji – Warszawa 1976 [skrypt UW]
•Szymańska Justyna -Polscy wydawcy przekładów orientalnych w XX w. – Dialog
•Święcicki Julian Adolf -Historia literatury perskiej – z serii : Historia literatury powszechnej – t.V – Warszawa 1902
•Trzeci dywan perski – Wydawnictwo Literackie – Kraków 1986
•Zajączkowski Ananiasz – Gazele wybrane Hafiza – Warszawa 1957
•Zakani Ubejd -Błazeństwa i mądrości – Warszawa 1988
•Literatura na świecie – nr (10)90 1978 – cała poświęcona literaturze perskiej

literatura

Sztuka

•Biedrońska-Słota Beata -Leksykon sztuki kobierniczej – Radamsa 1999
•Biedrońska-Słota Beata -Perskie tkaniny jedwabne – Muz. Narodowe 2002,
•Bielawski Józef -Mały słownik kultury świata arabskiego – Warszawa 1971, • Chodyński Antoni -Oręż perski i indoperski XVI-XIX w. ze zbiorów polskich -Malbork 2001
•Ćwiertka Józef -ABC dywanów orientalnych – Dial Poland 2002,
•Danecki Janusz -Kultura islamu – słownik – WSiP 1997,
•Frazik Józef -Architektura muzułmańska na terenie Iranu, Afganistanu i Azji Centralnej – PK 1999
•Kaim Barbara – Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim – Instytut Archeologii UW – Warszawa 2002
•Kaim Barbara – Sztuka starożytnego Iranu – Warszawa 1996
•Majda Tadeusz -Arcydzieła sztuki perskiej ze zbiorów polskich – Warszawa 2002
•Marcais George -Sztuka islamu – Warszawa 1979
•Middleton Andrew -Wielka księga dywanów – Twój styl 1998
•Mierzejewski Antoni -Sztuka starożytnego wschodu (t. II) – Warszawa 1981
•Milanesi E. – Kobierce – Warszawa 1999
•Pierzchlewicz Jerzy – Architektura Afganistanu – Arkady – Warszawa 1989
•Piwocka Magdalena – Kobierce perskie – KAW – Warszawa 1983
•Składankowa Maria – Kultura perska – Ossolineum 1995
•Stepniewska-Holzer Barbara – Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX w. – 2002
•Stierlin Henri – Skarby Orientu – Arkady 2002 • Sztuka perska i jej wpływy – Towarzystwo Zachęty -Warszawa 1935
•Wiącek Elżbieta -Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego – Kraków 2004
•Żygulski Stanisław -Sztuka perska – Wyd. DIG 2002

Powieści i reportaże

•Amirrezvani Anita – Krew kwiatów – Cyklady – Warszawa 2007
•Bahiyyih Nakhjavani -Sakwa podróżna – Amber 2003
•Bakhtiari Soraya -Księżniczka Soraya – Pałac samotności – Wyd. Most – Warszawa
•Biongos Ana – IRAN. W jaskini Ali Baby – ushuaia.pl 2008
•Buchan James – Miłość pod niebem Iranu -Świat Książki 2003
•Clavell James – Whirlwind – Vis-a-vis Etiuda – 2007
•Dubus Andre – Dom z piasku i mgły -Świat Książki 2006
•Horch Daniel – Anioł o stu skrzydłach – Muza 2002
•Howard Robert -Płomień Assurbanipala – Iskry 1986 [fantasy]
•Mahmoody Betty – Tylko razem z córką – Wyd. Tenten – Warszawa 1992
•Mahmoody Betty – Z miłości do dziecka – Parnas – Warszawa 1993
•Mehran Sir Alfred – Terminal – Bellona – Warszawa 2005
•Mehran Marsha – Zupa z granatów – WAB – Warszawa 2006
•Mikorska Maria – Derwisze na asfalcie. Od Elbursu do Persepolis – TW RÓJ – Warszawa 1939
•Mosallai Bell Barbara – Perska księżniczka – Philip Wilson 1999
•Nafisi Azar -Czytając Lolitę w Teheranie – 2005
•Nahai Gina –Kaspijskie marzenia – Książnica – Katowice 2008
•Nahai Gina –Księżyc i anioł – Książnica – Katowice 2002
•Nahai Gina –Pawi krzyk – Książnica – Katowice 2003
•Pahlawi Farah Diba – Wspomnienia – 2004
•Pur Rahnama Kaweh – Dziesięciu Irańczyków i trup w Warszawie – Dialog 2006
•Pur Rahnama Kaweh – Miłości na imię Sufi – Muza 1998
•Pur Rahnama Kaweh – Mitra – MON 1988
•Ratuld-Rakowska Marya – Podróż Polki do Persyi – Warszawa 1904
•Satrapi Marjane – Persepolis. Historia dzieciństwa – POST – Kraków 2006
•Satrapi Marjane – Persepolis. Historia powrotu – POST – Kraków 2007
•Satrapi Marjane – Kurczak ze śliwkami – POST – Kraków 2006
•Satrapi Marjane – Wyszywanki – POST – Kraków 2008
•Simaszko Moris – Dłużnik dabira – Czytelnik 1983
•Simaszko Moris – Jemszan – Czytelnik 1974
•Talyzin F. – Przez Iran i Irak – Wiedza Powszechna 1953

powiesci_i_reportarze

Język i pismo

•Adkins Lesley -Runą mury Babilonu. Jak Henry Rawlinson poprzez odczytanie pisma klinowego odkrył klucz do tajemnic starożytnego imperium – Amber 2006
•Chwilczyńska-Wawrzyniak Monika – Język perski – Dialog 1998
•In the Orient where the Gracius Light… – Księgarnia Akademicka – Kraków 2006
•Javaheri Katarzyna, Javaheri Michael – Współczesny słownik persko-polski -Persepolis -Kraków 2005
•Javaheri Katarzyna, Javaheri Michael – Współczesny słownik persko-polski. Wydanie II. -Persepolis – Kraków 2006
•Javaheri Katarzyna, Javaheri Michael – Współczesny słownik persko-polski. Wydanie III. -Persepolis – Kraków 2007
•Javaheri Katarzyna, Javaheri Michael, Marcin Krzyżanowski -Współczesny słownik persko-polski. Wydanie IV. – Persepolis – Kraków 2008
•Krasnowolska Anna, Pisowicz Andrzej -Az in dar va az an dar – skrypt dla studentow iranistyki lat II-V – Krakow 1981
•Pisowicz Andrzej, Fracyon Masud -Farsi – Kraków 1995
•Pur Rahnama Kaweh – Język perski dla początkujących cz. I – Dialog 1999
•Pur Rahnama Kaweh – Język perski prasowy cz. II -Warszawa 1988
•Pur Rahnama Kaweh -Język perski dla zaawansowanych cz. III – j. kolokwialny -Dialog 2001
•Pur Rahnama Kaweh – Język perski techniczny i administracyjny cz. IV – Warszawa 1997
•Reczek Józef – Najstarsze słowiańsko-irańskie stosunki językowe – UJ – Kraków 1985
•Składanek Bogdan -Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego – Dialog 1997
•Walter C.B.F. – Pismo klinowe – RTW, Warszawa 1998

jezyk_i_pismo

Religie

•Aprile Nello – Człowiek pomiędzy Dobrem i Złem – Interlibro – Warszawa 1994
•Bielawski Józef -Islam, religia państwa i prawa – Warszawa 1979,
•Bielawski Józef -Islam dawny i współczesny – Warszawa 1980
•Boyce Mary – Zaratusztrianie -Łódź 1988,
•Corbin Henry -Historia filozofii muzułmańskiej – Dialog 2005
•Danecki Janusz -Polityczne funkcje islamu – Warszawa 1991,
•Gaudefroy-Demombynes M. – Narodziny islamu – Warszawa 1988
•Iran: spragnieni żywego Boga – praca zbiorowa – The Voice of the Martyrs 2008
•Koran – z ar. przełożył J.Bielawski – PIW 1986,
•Mahomet – Mądrości Proroka – Dialog 2000
•Mahomet – O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu – Dialog 1999
•Manichejskie teksty sakralne – Mandragora, Sandomierz 2005
•Mazaheri Ali -Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu – PIW 1972,
•Mez Adam -Renesans islamu – PIW 1980,
•Nasr Seyyed Hossein -Idee i wartości islamu – PAX 1989
•Sarwa Andrzej -Wielka Księga Umarłych : t. 1 : Zaświaty w religiach Iranu -Mandragora 2006
•Sarwa Andrzej -Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia islamu – Ravi
•Składankowa Maria – Zoroaster i magowie – Warszawa 1963
•Szydelski Szczepan -Eschatologia irańska a biblijna – Lwów 1938
•Święty Koran – Islam Int. Publication LTD. 1996
•Zaborski Władysław -Religie Aryów wschodnich – Kraków 1894
•Iranica Cracoviensa – Kraków 1996
•Być kobietą w Oriencie – Dialog 2001

religie

Mity:
•Goraj Natalia – Mitologie Świata : Ludy starożytnej Persji – Rzeczpospolita – Warszawa 2008
•Mity i ludzkość -Mity Persji: Władca Nieba – Amber 2001
•Sarkhosh-Curtis Vesta – Mity perskie – Prószyński i S-ka 2002
•Składankowa Maria – Mitologia Iranu – Warszawa 1989
•Składankowa Maria – Mity królewskiej księgi – Warszawa 1981
•Składankowa Maria – Zoroaster i magowie – Warszawa 1963
•Wnuk-Lisowska E. – Irański mit kosmologiczny w świetle Awesty i Bundahiszmu -Kraków 1996
Periodyki:

• Acta Asiatica Varsoviensia
• Przegląd Orientalistyczny
• Pismo Orient, wydawane przez Koło Naukowe Orientalistów UJ
• Rocznik Orientalistyczny
• Studia Etymologica Cracoviensia

o autorce:

DIGITAL CAMERA

Katarzyna Javaheri

Absolwentka filologii orientalnej (iranistyka) o specjalności językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie doktorantka na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji przekładoznawstwo. Współautorka „Współczesnego słownika persko-polskiego” i redaktorka „Małej antologii literatury perskiej”. Redaktor serwisów: www.afganistan.waw.pl oraz www.iran.kraków.pl Tłumacz prasowy z języka perskiego, dari i paszto.