WYWIAD Z DESYGNOWANYM POLSKIM KONSULEM HONOROWYM W AKABIE 

 

MAZEN KAWAR DESYGNOWANY POLSKIM KONSULEM HONOROWYM W AKABIE

mazen_kawar

Polski Konsul Honorowy desygnowany w Akabie, Pan Mazen Kawar bardzo pozytywnie postrzega wzajemne stosunki pomiędzy Polską i Jordanią, określając je jako dynamiczne, dające dobre rokowania na przyszłość.

„Wraz z utworzeniem Polskiego Honorowego Konsulatu w Akabie w nadchodzących miesiącach Polska i Jordania wejdą w bardziej zaawansowaną fazę współpracy politycznej i gospodarczej” uważa Mazen Kawar, zarządzający firmą „the Petra Travel and Tourism Company”.
Zobacz także:
V FORUM POLSKO-JORDAŃSKIE W AMMANIE

MIĘDZYNARODOWE TARGI SIMA 2008 w DAMASZKU

W ten sposób dołączy do innych konsuli honorowych na świecie, dzięki którym Polska pragnie wzmacniać swoje relacje z wieloma krajami, poprzez znaczących biznesmenów, stanowiących część dyplomatycznego zespołu.

„To jest bardzo sprzyjający moment, aby utworzyć Honorowy Konsulat, bowiem w ramach „Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Akabie – ASEZA”, miasto to będzie przyciągało więcej inwestycji i turystów z różnych krajów na świecie” – dodaje.

Głównym celem Kawara jako Polskiego Honorowego Konsula w Akabie jest wzmocnić relacje Polski ze strefą ASEZA, szczególnie na płaszczyznach – gospodarczej, rozwoju, biznesu, kultury i turystyki, poprzez tworzenie kontaktów z najważniejszymi przedstawicielami świata biznesu.

Wzrastające inwestycje międzynarodowe w tym mieście osiągnęły poziom ponad 8 mld dolarów w 2008 roku. Polska także stara się w ciągu ostatnich kilku lat, zainteresować polskich polityków i biznesmenów Jordanią, co może spowodować, że Polski Konsulat Honorowy w Akabie, stanie się częścią tego miasta.

Konsulat Honorowy jest rozszerzeniem istniejących biznesowych i politycznych relacji pomiędzy obydwoma krajami, co zostało wzmocnione poprzez doroczne Polsko -Jordańskie Forum Biznesu, które także ostatnio odbywało się w Ammanie i było organizowane przez Polską Ambasadę.

„To jest 5-te Forum zatytułowane „Polska Bliżej”, które zostało zapoczątkowane w 2004 roku. Bez wątpienia Konsulat Honorowy, będzie działał na rzecz takich spotkań w najbliższej przyszłości celem wzmocnienia prywatnego sektora w Jordanii i w świecie arabskim” – dodaje. Mazen Kawar działa na rynku turystycznym od 1986 rok, w pełnym wymierze godzin, w ramach „The Petra Tours”, firmy założonej przez jego ojca w 1966 roku.

Szczególne położenie Konsulatu Honorowego w Akabie, wynika także z istnienia międzynarodowego portu w tym mieście, który obsługuje powyżej 500 tys. turystów rocznie z całego świata. Jego strategiczna lokalizacja w regionie wyznacza punkt przecięcia Wschodu z Zachodem.

„Honorowy Konsulat będzie otwarty dla polskich turystów, którzy w coraz większej ilości przyjeżdżają do Akaby i Królestwa Jordanii. jak podają statystyki w 2006 roku więcej niż 4 tys. polskich turystów odwiedziło wodne miasto, a w 2007 r. już ponad 20 tys. przyjechało do Jordanii”.

Konsulat Honorowy wraz z biurem w „Akaba Gulf Hotel”, będzie stymulował także wzrost fali turystycznej pomiędzy obydwoma krajami.

Celem Polski jest tutaj pozostać. Konsulat Honorowy w Akabie będzie posiadać bezpośrednie związki z Polską Ambasadą w Ammanie, tworząc rozmaite kanały komunikacji w trosce o relacje w biznesie, gospodarce oraz stosunkach politycznych pomiędzy Polską i Jordanią.

GALERIA – AKABA

© Marwan Asmar June 2008

tłum. z angielskiego – Marcin Pietrzyk i Adam Kozłowski

 

WYWIAD Z MAZENEM KAWAREM na TEMAT BOOMU TURYSTYCZNEGO W JORDANII (część I)

Wywiad przeprowadzony przez MARWANA ASMARA.

MAZEN KAWAR to obecny Polski Konsul Honorowy w Akabie, zarządzający firmą Petra Tours.
MazenKMazen Kawar

Nota edytorska: Przeznaczeniem Jordanii jest wzrost turystyki. Coraz więcej zagranicznych turystów odwiedza Królestwo Jordanii. Jedną z najstarszych agencji turystycznych w Ammanie jest Petra Travel and Tourism Co., znana jako Petra Tours.

1) Czym atrakcyjnym wyróżnia się jordańska turystyka na świecie?

Jordania oferuje różnorodne produkty zagranicznemu turyście. W Petra Tours jesteśmy elastyczni wobec potrzeb międzynarodowych klientów, którzy poszukują różnorodności, a nie tylko tradycyjnych wycieczek. Z naszej oferty możemy wybrać turystykę religijną, archeologiczną/ historyczną, sporty ekstremalne, ekoturyzm, spa, pobyt nad Morzem Martwym, czy wycieczki dla gości o specjalnych wymaganiach, uwzględniające specyficzne zainteresowania podróżnego. Jednakże najbardziej charakterystyczną ofertą pozostaje turystyka pustynna z której Jordania jest najbardziej dumna. Wszystko to w luksusowych hotelach na terenie całego kraju.

2) Z jakich krajów przyjeżdżają najczęściej turyści?

Turyści z całego świata odwiedzają Jordanię, a zwłaszcza z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szewcji, Polski, Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych. Mamy także gości z krajów arabskich, jak Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Libanu.

Jordan1Petra

3) Czy możliwe jest wyróżnienie poszczególnych grup odwiedzjących Jordanię?

Goście przyjeżdżają z całego świata, ale można wyróżnić dominujące trendy. W Europie Polska przoduje we wzroście liczby turystów odwiedzających nasz kraj. W 2006 roku, około 6 tys. polskich turystów odwiedziło Jordanię, a w 2007 roku ta liczba wzrosła do 20 tys. Odnośnie przyszłości dla tego regionu, zauważamy wyraźnie pozytywne trendy.

4) Jaki procent odwiedzających Jordanię pochodzi z Europy/ świata, oraz Bliskiego Wschodu?

Każdego roku od 40 do 60 proc. turystów przyjeżdża z krajów Zatoki. Odnośnie rynku północnoamerykańskiego, szczególnie Stany Zjednoczone, w mniejszym stopniu Kanady, nastąpił spadek liczby turystów po 11/9. Ten rynek posiada jednak dobre perspektywy, bowiem Amerykanie wybierają różnorodną ofertę, typu ekotyrustyka i inne.

5) Czy Jordnia może stać się miejscem, gdzie turyści będą chcieli zaplanować swoje wakacje?

Kiedy goście przyjeżdżają z Egiptu lub Izraela (w ramach wycieczek objazdowych po regionie – Egipt, Izrael, Jordania, przyp. redakcji), często wspominają, iż powinni spędzić mniej czasu w tych krajach, a więcej w Jordanii. To samo dostrzegamy w Petra Tours. Pojawiają się opinie, iż Jordania jest przyjemnym miejscem, dobrze chronionym, zadbanym oraz posiada dobrą kuchnię. Jordański rząd, poprzez Ministerstwo Turystki i Jordan Tourism Board, wspiera projekty tworzenia międzynarodowego wizerunku Jordanii.

6) Jak wygladąją dane liczbowe nt. odwiedzających Jordanię w roku 2005 i 2006, oraz jakie są prognozy na przyszłość?

Według oficjalnych danych z 2006 roku przybyło 6 573 669 turystów, w porównaniu do roku 2005 – 5 817 370. Prognozy na rok 2007 i 2008 wykazują tendencję wzrostową.

7) Co więcej można zrobić w kwestii promocji Jordanii?

Więcej marketingu, reklam, aby wejść na międzynarodowy poziom. Nie jest jednak zawsze dobrze opierać się tylko na prywatnym sektorze, biurach podróży.

Wywiad był opublikowany na stronie internetowej www.Hackwriters.com w 2007 roku, wraz z aktualizacją uwzględniającą ostatnie trendy w przemyśle turystycznym.

© MARWAN ASMAR, June 2008
masmar@beta-soft.com

source

fotos

Tłumaczenie z angielskiego: Marcin Pietrzyk i Adam Kozłowski

 

See also:
ENGLISH VERSION