POLSKO-JORDAŃSKIE FORUM BIZNESU „POLSKA BLIŻEJ” W AMMANIE

POLSKO-JORDAŃSKIE FORUM BIZNESU „POLSKA BLIŻEJ” W AMMANIE, 1-2 CZERWCA 2008, SPRAWOZDANIE

W dniach 1-2 czerwca 2008 roku odbywało się w Ammanie w hotelu Radisson SAS, 5-te Polsko-Jordańskie Forum Biznesu. W organizacji forum gospodarczego główną rolę odegrała Ambasada Polski w Jordanii na czele z ambasadorem Andrzejem Bierą oraz Jordańsko-Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (JEBA) z jej prezydentem Bassemem Farradj. Forum Polsko-Jordańskie jest wydarzeniem cyklicznym, mającym miejsce raz w roku.

Program

Forum „Polska Bliżej” w mediach jordańskich

Polska pomoc dla Anjary i inne projekty

Spotkania handlowe w trakcie V Forum Polsko-Jordańskiego

Ostatnie 4-te forum odbywało się w Jordanii w dniach 5-8 września 2007 roku. Spotkanie było koordynowane m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), razem z jej sekretarzem generalnym Markiem Kłoczko oraz wspomniane Jordańsko-Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (JEBA). W forum wzięli udział wówczas marszałkowie Senatu obydwu krajów partnerskich: Bogdan Boruszewicz i Zeid Rifai, także jordański minister Przemysłu i Handlu Dr. Salem Khazaaleh oraz inni. Ponadto na spotkanie przybyli przedstawiciele iraccy, w tym gubernator Bagdadu Hussein Al Talhan.
Po rozmowach polsko-jordańskich w ubiegłym roku, w których uczestniczyło 30 przedstawiceli firm z Polski, 2 nasze rodzime firmy zdecydowały sie otworzyć swoje biura w Ammanie i Akabie. Relacje ze spotkania przekazały wówczas media jordańskie oraz z Polski takie jak, „Newsweek Polska”, portal Arabia i „Dziennik Baltycki”.

GALERIA, V FORUM POLSKO-JORDAŃSKIE W AMMANIE

Podobnie w tym roku media jordańskie zainteresowały się forum. 2 czerwca 2008 roku Taylor Luck w „The Jordan Times” pisze, iż Jordania wyraziła nadzieję na zwiększenie liczby umów o wolnym handlu z krajami Unii Europejskiej. Jordański minister Przemysłu i Handlu Amer Hadidi wspomniał, iż wymiana handlowa pomiędzy Polską i Jordanią pozostaje relatywnie „niska”. Tym niemniej przypomniał on, że „przyjazny klimat polityczny stwarza ogromną możliwość rozwijania współpracy polsko-jordańskiej”. Odniesiono się także do przemówienia polskiego ambasadora – Andrzeja Biery, który zaakcentował ostatni rozwój stosunków bilateralnych w postaci wzrostu lotów czarterowych pomiędzy Warszawą i Ammanem (Royal Wings), a także pomocy udzielonej przez Ambasadę Polską wraz z polskim sektorem prywatnym w wybudowaniu biblioteki w miejscowości Anjara na północy Jordanii niedaleko Ajloun.

W pierwszym dniu z oficjalnymi odczytami wystąpili ambasador polski Andrzej Biera, jordański minister przemysłu i handlu Amer Hadidi, prezydent Jordańsko-Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu -JEBA Bassem Farradj, dr Hatem Halawani z Jordańskiej Izby Przemysłowej, Haidar Murat z Jordańskiej Izby Handlowej oraz dr Maen Nsour z Jordan Investment Board. W drugiej części panelu dr Tarek Arikat, dyrektor Studies Jordan Investment Board, zaprezentował wykład pt. „Jordan`s Investment Environment”.

GALERIA, WYKŁAD

Odnośnie wymiany handlowej pomiędzy Polską i Jordanią, to uległa ona zmniejszeniu porównując lata 2006 i 2007. Głównie dotyczy to obniżenia jordańskiego eksportu do Polski z 8,4 mln dol. w 2006 roku do zaledwie 800 tys. dol. w 2007 roku. Odnotowano m.in. obniżenie importu z Jordanii fosforytów, których odbiorcami wcześniej były Zakłady Chemiczne „Police”. W przypadku polskich wskaźników eksport do Jordanii obniżył się pomiędzy 2006 i 2007 rokiem z 22 mln. dol do 14 mln. dol. Jeśli chodzi o dziedziny, gdzie współpraca może się rozwijać, to pozostają to głównie takie branże jak: przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł obronny i elektro-maszynowy. Występuje także zainteresowanie naszymi inwestycjami w sektorze usług turystycznych i hotelarskich, ponadto polskimi farmaceutykami i sprzętem IT. (Zobacz więcej).

W trakcie forum odbyło się kilka oficjalnych spotkań polsko-jordańskich, nie licząc prywatnych rozmów pomiędzy przędsiębiorcami (czytaj). W pierwszym dniu forum swoją ofertę w Hotelu Radisson SAS zaprezentowali partnerzy jordańscy, m.in. Royal Scientific Society, Rivage – Natural Dead Sea Minerals, Jordan Aviation i inni.

rss4

W drugim dniu forum odbyło się spotkanie Polonii w budynku Ambasady Polskiej w Ammanie. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Polsko-Jordańskiej Grupy Parlamentarnej poseł Franciszek Stefaniuk (na zdjęciu z prawej).

osoby

Na zakończenie warto wspomnieć, iż w tym roku na V Forum Polsko-Jordańskim obecni byli także przedstawiciele iraccy z Iraqi American Chamber of Commerce & Industry.

GALERIA, ZAPROSZENIE DO IRAKU

4th Annual DBX Kurdistan, International Expo

Opracował: Marcin Pietrzyk
Amman, 4 czerwca 2008

W kolejnych częściach:

– Przebieg V Polsko-Jordańskiego Forum Biznesu „Polska Bliżej” oraz oferty przedsiębiorców
– Polska pomoc dla uruchomienia biblioteki w miejscowości Anjara na północy Jordanii
– Plany pomocy w celu utworzenia biblioteki i pracowni komputerowej w Smakieh, 130 km na południe od Ammanu
– IV Polsko-Jordanskie Forum Biznesu, 5-8 wrzesnia 2007

Zobacz także:

Międzynarodowe targi przemysłowe w Damaszku – SIMA 2008