SPOTKANIA HANDLOWE W TRAKCIE V FORUM POLSKO – JORDAŃSKIEGO

W ramach V Forum Polsko-Jordańskiego „Polska Bliżej” w Ammanie dn. 1-2 czerwca 2008 roku, odbyło się kilka ważnych spotkań handlowych, w tym w Jordańskiej Izbie Handlowej oraz Polsko-Jordańskiej Rady Biznesu.

1 czerwca 2008 w Ammanie odbyło się pierwsze robocze posiedzenie Polsko – Jordańskiej Rady Biznesu. Pomysł utworzenia Rady Biznesu narodził się w listopadzie 2005 w czasie obrad III Polsko-Jordańskiego Forum Biznesu i nawiązuje do stosownych uzgodnień polsko-jordańskich w czasie oficjalnej wizyty w Polsce króla Jordanii Abdullaha II, we wrześniu 2004 r.

Pierwszemu spotkaniu Polsko-Jordańskiej Rady Biznesu przewodniczył senator Mohammed Halajka (b. premier, minister handlu a obecnie rektor Arabskiej Akademii Bankowości i Finansów). W skład Rady Biznesu ze strony jordańskiej weszli również Jamil Jousef – właściciel biura podróży Friends Tours obsługującego samoloty czarterowe do Polski, Eman Bakkar oraz Ahmad Ala Jarab – przedstawiciele Jordańskiej Rady Biznesu, Mazen Kawar – współwłaściciel i dyrektor największego jordańskiego biura podróży Petra Tours (zaakceptowany na Konsula Honorowego RP w Akabie) oraz Basem Zureikat – członek zarządu firmy finansowo-doradczej Matrix Group. Ze strony polskiej do Rady weszli przedstawiciele firm uczestniczących w forum ekonomicznym: Stanisław i Lidia Tomków z firmy Besta z Wrocławia oraz Sławomir Dytkowski i Jacek Czałpiński z firmy GEOSTA. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Ammanie: Janusz Janke i Julita Garsznek.

Mohammed Halajka poinformował zgromadzonych o formalnym zarejestrowaniu Polsko-Jordańskiej Rady Biznesu w Jordanii. W skład Rady mogą wchodzić polskie i jordańskie firmy oraz indywidualni przedsiębiorcy. Głównym celem działań ma być wzajemna pomoc obu stron w kontaktach handlowych oraz promocja inwestycji w Polsce i w Jordanii. Przedsiębiorcy polscy i jordańscy mogą liczyć na pomoc Ambasady RP w Jordanii oraz jordańskich instytucji biznesowych. Halajka wystąpił także z propozycją zorganizowania misji przedsiębiorców jordańskich w Polsce. Obie strony wyraziły zadowolenie z uruchomienia połączenia czarterowego między Warszawą i Ammanem. Przyczyniło się to do wzrostu ruchu turystycznego z Polski do Jordanii. Halajka wyraził nadzieje, że nastąpi wzrost liczby turystów
jordańskich odwiedzających Polskę.

Ambasada RP w Ammanie zamierza zaprosić do udziału w Polsko – Jordańskiej Radzie Biznesu tych przedsiębiorców polskich, którzy już posiadają jordańskich partnerów i prowadzą działalność handlową na terenie Jordanii.

2 czerwca 2008 roku odbyło się kolejne oficjalne spotkanie przedstawicieli polskiego biznesu uczestniczących w obradach V Polsko Jordańskim-Forum Biznesu „Polska Bliżej” z członkami zarządu Jordańskiej Izby Handlowej. Stronę jordańską reprezentowali prezes zarządu, senator Hajdar Murad, zastępca dyrektora generalnego Musa Al-Jaghbir oraz dyrektor generalny Ammańskiej Izby Handlowej Muhammad Attar. Delegacji polskiej towarzyszył kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Ammanie Janusz Janke.

Strona jordańska zobowiązała się do promocji firm uczestniczących w V Polsko – Jordańskim Forum Biznesu m.in. poprzez umieszczenie informacji w swoim magazynie, o łącznym nakładzie 30 tysięcy, oraz na swojej stronie internetowej. Senator Hajdar Murad wyraził również nadzieję, że polskie firmy zaangażują się aktywnie, za pośrednictwem Jordanii, w pomoc w odbudowie Iraku.

Kwestię konieczności pomocy zagranicznej poruszył podczas swej niedawnej wizyty w Jordanii wiceprezydent Iraku. Polscy przedsiębiorcy uzyskali także informacje na temat zasad i możliwości prowadzenia swoich interesów i inwestycji w Jordanii. Muhammad L. Attar przedstawił zebranym rolę Jordanii w regionie, skupiając się na dostępie tego państwa do rynków wszystkich państw arabskich oraz Stanów Zjednoczonych.

FORUM „POLSKA BLIŻEJ” W MEDIACH JORDAŃSKICH

W wydaniu jordańskiej gazety „The Star” (5-11 czerwca 2008), możemy odnaleźć artykuły dotyczące Polsko-Jordańskiego Forum Biznesu „Polska Bliżej”. Zamieszczono w nim m.in. tytuły: „Poland closer to Jordan”, „Kotnowska and Grzybowski. The magic flute and the ethereal piano” oraz dodatek rosyjskojęzyczny.
W artykule „Poland Closer to Jordan” wspomniano, iż organizatorami były Jordańsko-Europejskie Stowarzyszenie Biznesu (JEBA) oraz Ambasada Polska w Ammanie. Forum odbywało się pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Polscy przedsiębiorcy, reprezentujący rożne sektory gospodarki, rozmawiali ze swoimi partnerami nt. możliwości inwestowania w Jordanii, także wykorzystania pewnych doświadczeń ekonomicznych Polaków.

Minister Amer Hadidi wskazał na potrzebę rozwijania inwestycji pomiędzy obydwoma krajami, natomiast ambasador polski Andrzej Biera uznał Jordanie jako „Główną bramę prowadzącą na Bliski Wschód”. Z tego m.in. powodu na tym forum pojawili się przedstawiciele z Iraku. Na potrzebę rozwijania wzajemnych kontaktów wskazał także senator Haider Murad, prezydent Jordańskiej Rady Biznesu (JCC). Dyrektor Jordańskiej Rady Przemysłowej – Zaki Ayoubi zachecił do inwestowania w specjalnych strefach przemysłowych – Akabie, Mafraq, Irbid i Maan.

GALERIA

W dodatku rosyjskojęzycznym wspomniano m.in. wypowiedź ambasadora polskiego nt. lotów czarterowych między Polską i Jordanią, obsługiwanych przez Royal Wings, wzroście ilości turystów polskich w Jordanii (20 tys. w 2007 roku, na koniec 2008 roku przewidywanych 40 tys.), czy rozwoju projektu „Maktabati”, programu wspierania bibliotek dziecięcych w małych miejscowościach w Jordanii. W tym względzie na uznanie zasługuje fakt chęci kontynuowania projektu. W kolejnym planowanym dofinansowaniu (mowa o 25 tys. dolarow) znalazła się na liście miejscowość Smakija (blisko Kerak).

Na temat występu znanej polskiej flecistki Jadwigi Kotnowskiej, poświecono dużą cześć strony magazynu „The Star” w artykule Mike`a V. Derderiana. Występ artystki, przy akompaniamencie Macieja Grzybowskiego, miał miejsce w Hotelu Radisson SAS, 2 czerwca 2008 roku w godzinach wieczornych. Artystka zaprezentowała zebranej publiczności utwory Mozarta, Chopina i innych.
GALERIA

Z kolei 2 czerwca 2008 roku Taylor Luck w „The Jordan Times” pisze, iż Jordania wyraziła nadzieję na zwiększenie liczby umów o wolnym handlu z krajami Unii Europejskiej. Jordański minister Przemysłu i Handlu Amer Hadidi wspomniał, iż wymiana handlowa pomiędzy Polską i Jordanią pozostaje relatywnie „bardzo niska”. Tym niemniej przypomniał on, że „przyjazny klimat polityczny stwarza ogromną możliwość rozwijania współpracy polsko-jordańskiej”. Odniesiono się także do przemówienia polskiego ambasadora – Andrzeja Biery, który zaakcentował ostatni rozwój stosunków bilateralnych w postaci wzrostu lotów czarterowych pomiedzy Warszawą i Ammanem (Royal Wings), a także pomocy polskiego sektora prywatnego w wybudowaniu biblioteki w miejscowości Anjara (na północy Jordanii pomiędzy Ajloun i Jerash).

Opracowanie: Marcin Pietrzyk

ZOBACZ TAKŻE:
Polska pomoc dla Anjary