REAKCJA ŚWIATA NA OSTATNIE PRZYPADKI PRZEŚLADOWANIA BAHAITÓW W IRANIE

 

Wpisał: Agnieszka Szopińska
3 lutego – list otwarty podpisany przez 243 intelektualistów irańskich mieszkających w 19 krajach – prosi bahaitów o wybaczenie „zła uczynionego bahaickiej wspólnocie w Iranie” przez ponad 1,5 wieku.”
„Nie będziemy już dłużej milczeć, kiedy dotyka was niesprawiedliwość” – mówi się w liście po wymienieniu sposobów prześladowania bahaitów, poczynając od „barbarzyńskich morderstw” po pozbawienie edukacji na wyższych uczelniach bahaickiej młodzieży.
http://news.bahai.org/story/697

Tekst listu:
http://news.bahai.org/sites/news.bahai.org/files/documentlibrary/697_02_ApologyOpenLetter_en.pdf
Kraje z których pochodzą podpisani pod listem intelektualiści: Iran, Szwecja, Kanada, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia, Francja, Włochy, Holandia, Austria, Hiszpania, Malezja, Dania, Belgia, Meksyk, Turcja, Szwajcaria oraz Norwegia.

13 lutego – Kongres Amerykański
http://www.thomas.gov/cgi-bin/query/z?c111:H.RES.175:
13 lutego – Departament Stanu USA
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/02/117332.htm
13 lutego – Amnesty International – uznała 7 bahaitów za więźniów sumienia i rozpoczęła ‘pilną akcję’ w ich sprawie
http://iran.bahai.us/wp-content/uploads/2009/02/amnestyua-irany-0209.pdf
The United States Commission on International Religious Freedom
http://www.uscirf.gov/index.php?option=com_content&task=view&id=2347&Itemid=1
16 lutego – Minister Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii – Bill Rammel
http://www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-news/?view=PressS&id=13644191
16 lutego – Parlament Europejski – rezolucja na temat sytuacji przestrzegania praw człowieka w Iranie. Rezolucja wspomina prześladowania bahaitów i wzywa irańskie władze, aby wypełniła obowiązek respektowania mniejszości religijnych i uwolniła siedmioro bahaitów aresztowanych 14 maja 2008 roku.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0029&language=EN&ring=P6-RC-2009-0036

17 lutego – Unia Europejska – wyraziła zaniepokojenie sądzeniem aresztowanych bahaitów i wezwała Iran do uwolnienia wszystkich osób aresztowanych z powodu przekonań religijnych.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/cfsp/106134.pdf

18 lutego – Rzecznik Kanclerz Angeli Merkel wyraził poważne zaniepokojenie losem aresztowanych bahaitów
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3674065,00.html