Prawo

PRAWO SZARIATU W WIELKIEJ BRYTANII?

W Wielkiej Brytanii rozgorzała ostatnio dyskusja na temat wprowadzenia niektórych norm prawa szariatu, w tym w zakresie kwestii cywilnych i finasowych, które miałyby obowiązywać odtąd społeczność muzułmańską zamieszkującą ten kraj. Problem ten wpisuje się w…

Read More