WYKŁAD O SZTUCE ARABSKIEJ KALIGRAFII

Kwartalnik Emiddle East nr 2/2009
Wpisał: Przemysław Majka
15 czerwca 2009 godz. 14.00 Aula SWSPiZ ul. Kilińskiego 98 Łódź – KINGA NOGACKA – wykład o sztuce arabskiej kaligrafii.

Ukończyła studia magisterskie w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 2004 w czasie rocznego stypendium w Syrii przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiła do syryjskiego egzaminu państwowego z języka arabskiego i literatury arabskiej dla cudzoziemców na trzecim, najwyższym, poziomie. Obecnie prowadzi Instytut Języka i Kultury Arabskiej z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się tłumaczeniami, prowadzi kursy języka arabskiego oraz warsztaty i szkolenia z kultury arabskiej