ZABÓJSTWA HONOROWE NA BLISKIM WSCHODZIE

W ramach tematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka, kwestią szczególną pozostaje agitacja w sprawie praw kobiet na Bliskim Wschodzie. Jednym z najbardziej drastycznych elementów łamania tych praw pozostają tzw. zabójstwa „honorowe” kobiet.

Polegają one na tym, że członkowie rodziny w obronie honoru rodziny gotowi są zabić kobietę (żonę, córkę, kuzynkę etc). Jeszcze większym problemem pozostaje to, iż prawo międzynarodowe pozostaje bezsilne wobec tych procedur, bowiem w niektórych krajach (tak jak w Arabii Saudyjskiej, Iranie, Jordanii, Sudanie etc) oficjalne prawo państwowe sprzyja dokonywaniu takich zabójstw.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jakie przyczyny powodują tak niesprawiedliwą wykładnię lokalnej tradycji, prawa. Czy głównym winowajcą pozostaje lokalne prawo plemienne, tradycja arabska, bądź inna, czy też takie przyzwolenie płynie ze strony religii? Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem prawda ukryta jest pewnie gdzieś pośrodku. Dla przypomnienia można dodać, iż w średniowiecznej Europie palono „czarownice” przy przyzwoleniu autorytetów religijnych, gdy tymczasem dziś praktyki takie jednoznacznie potępiono.

Jedną z bardziej znanych obrończyń praw kobiet muzułmańskich jest Rana Husseini , która już od 16 lat opisuje przypadki zabójstw „honorowych” w Jordanii (m.in. na łamach The Jordan Times ). Już wkrótce w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych będzie wydana jej kolejna książka poświęcona tej tematyce pt. „Murder in the Name of Honour” (w Wielkiej Brytanii – 28 maja, w USA – 26 czerwca, wersja arabska przewidziana jest na październik 2009 roku).