Reportaże 2020

Red. Mike Thomson, Ilustracje Scott Coello
SAMIR. ZAPISKI Z RAKKI. UCIECZKA Z PAŃSTWA ISLAMSKIEGO, Insignis Media, Kraków 2017.

Książka jest zbiorem zapisków młodego Syryjczyka Samira, przebywającego w mieście Rakka pod władzą Państwa Islamskiego. Samir narażając swoje życie opisuje trudną sytuację w mieście Rakka po 2013 roku, drakońskie kary, życie w ciągłym strachu, naloty, poczucie beznadziei. Podobnie negatywnie odnosi się do metod stosowanych przez reżim Asada.

Finalnie udaje mu się dotrzeć do obozu dla uchodźców w północnej Syrii. Poprzez swoje zapiski próbuje oddać ducha syryjskiej rewolucji, którą streszcza takimi słowami: „wolność, godność, sprawiedliwość”. W swoich zapiskach przestrzega przed władzą tyranii, a na początku tej książki zamieszczono cytat Ibn Chalduna, 14-wiecznego historyka arabskiego: „Tyrani sprowadzają najeźdźców”.

Nie zawsze spokój i względna stabilizacja mogą zapewnić ludziom perspektywy dla ich rozwoju. Tak było w momencie przejmowania władzy przez Państwo Islamskie. Mieszkańcy Rakki początkowo powitali dżihadystów z nadzieją. Wśród innych bohaterów tej książki można dostrzec także niezadowolenie z form sprawowania władzy, która dopuszcza przemoc i niesprawiedliwość, niezależnie od flagi i wyznawanych wartości. Nie zabrakło także krytycznych uwag względem Syryjskich Sił Demokratycznych (SSD). Autorem sugestywnych ilustracji w tej książce jest Scott Coello.

 

Wojciech Górecki, ABCHAZJA, Wydawnictwo Czarne.

Opowieść o Abchazji jest zbiorem reportaży Wojciecha Góreckiego napisanych w latach 1993-2013, przy czym ich zasadniczą osnowę stanowią lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Poprzez dzieje i losy kaukaskich rozmówców opisano przyczyny i specyfikę jednego z kaukaskich konfliktów, gruzińsko-abchaskiego.

Wojciech Górecki m.in. były 1-szy sekretarz i radca w Ambasadzie RP w Baku w latach 2002-2007 opisuje w tej książce trudne relacje narodowościowe na przykładzie regionu Kaukazu. Brutalny konflikt gruzińsko-abchaski był jednym z wielu, które powstały na terenie Kaukazu, czy w przestrzeni postsowieckiej. Tym niemniej w 2008 roku animozje narodowościowe w tym zapalnym regionie były także jedną z przyczyn poważnego kryzysu międzynarodowego po interwecnji rosyjskiej w Gruzji.

W książce odnajdujemy także wzmianki nt. Polaka Janusza Godawy, walczącego w oddziałach abchaskich, plemionach Swanów w wąwozie Kodori, tajemnicy abchaskich pogańskich swiatiliszcza, wzmiankach o apostole Szymonie zwanym Gorliwym, wygnaniach plemion kaukaskich w 19 wieku (zw. machadżyrstwo), czy wzrastania władzy w tym nowym parapaństwie, uznawanym tylko przez kilka państw na świecie. Oprócz „Abchazji” Wojciehc Górecki napisał także o Kaukazie „Planetę Kaukaz” i „Toast za przodków”.