III Symposium naukowe pt. Graduate Interdisciplinary Approches to the Biblical World, Dublin 2009.

W dniach 20-22 lutego 2009 roku odbywało się w Dublinie w Trinity College III Symposium naukowe pt. Graduate Interdisciplinary Approches to the Biblical World.

Organizatorem cyklu sympozium była Szkoła Religii i Teologii na Trinity College.

VIDEO

W ramach dwudniowego spotkania naukowego można było także oglądać w Bibliotece Chester Beatty manuskrypty Biblii, także te pochodzące z Qumran, czy pamiątki kultury pochodzące z religii muzułmańskiej. Dodatkowo istniała unikalna możliwość odpoczynku i rozmowy w Silk Road Cafe.

W ramach wykładu wprowadzającego prof. Susan Niditch z Amherst College, MA zaprezentowała temat pt. Hebrew Bible and oral Literature: Misconceptions and New Directions. Słowa powitania zaprezentowali Prof. Mayes and Dr. Roja Fazaeli.

 

VIDEO
Middle East Part 1_Madaba and Mount Nebo