Polsko-Saudyjska Komisja ds. Współpracy Dwustronnej

Współpracy gospodarczej, naukowo-badawczej, kulturowej i wojskowej poświęcone było trzecie posiedzenie Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej z udziałem wiceszefowej MSZ Joanny Wroneckiej.
– Trzecie posiedzenie Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej i jej rezultaty potwierdziły pogłębiony charakter dwustronnych relacji pomiędzy Polską i Królestwem Arabii Saudyjskiej, określając dalsze kierunki ich rozwoju, w tym potrzebę powołania wydzielonej platformy dialogu w zakresie energii – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka otwierając posiedzenie.

9O4B8386

W posiedzeniu pod przewodnictwem wiceszefowej polskiej dyplomacji Joanny Wroneckiej oraz podsekretarza stanu w MSZ Królestwa Arabii Saudyjskiej Yousufa Bin Tarrada Al-Saadouna 13 maja w Warszawie brali udział przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polsko-Saudyjskiej Izby Gospodarczej, a także ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Infrastruktury i Budownictwa, Środowiska, Energii, Rolnictwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Obrony Narodowej.

Podsumowano perspektywy dwustronnych kontaktów w zakresie współpracy wojskowej, naukowo-badawczej i kulturalnej. Posiedzeniu w Warszawie towarzyszyło Forum Gospodarcze z udziałem polskich i saudyjskich przedsiębiorstw.

Posiedzenie Komisji zakończyło się podpisaniem protokołu końcowego nakreślającego ramy przyszłej wielowymiarowej współpracy między Polską i Królestwem Arabii Saudyjskiej. Następne obrady posiedzenia Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej odbędą się w stolicy naszego partnera.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

13 MAJA 2016

źródło: MSZ RP

FOT. MSZ / K. SIEMION-BIELSKA