XIV ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH w PRZEMYŚLU

Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zapraszają na XIV ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH w PRZEMYŚLU 30 listopada 2022 r. (środa).

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców oraz ekspertów w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym. Konferencja będzie znakomitą okazją do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków.

Zgłoszenia na XIV Zjazd Geopolityków Polskich (ZAŁĄCZNIK) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zjazd@ptg.edu.pl do 10 listopada 2022 r.

Więcej informacji na stronie PTG.

Invitation for foreign guests: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/