Serwis konsularny MSZ „Odyseusz”

Odyseusz – zarejestruj podróż
Zachęcamy do zarejestrowania podróży w serwisie konsularnym „Odyseusz” i korzystania z niego przez wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

Dlaczego?

w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
system „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie regularnych powiadomień dotyczących działalności placówki, informacji konsularnych,
a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany w celu rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Jak się zarejestrować?

zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości,
zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

Praktyczne porady:

Osobom przebywającym za granicą dłużej niż 6 miesięcy polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych, zgłaszanie kolejnych podróży oraz otrzymywanie Newslettera i informacji o terminach wyborów.
Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte.
Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę polecamy proste zgłoszenie, bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

 

Strona systemu: https://odyseusz.msz.gov.pl/

Rejestracja w systemie: https://odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel

 

Uwaga dotycząca wypełniania pól w formularzu:

  • Prosimy wypełniać pola tekstowe formularza korzystając wyłącznie z liter alfabetu polskiego, cyfr oraz znaków: spacji, myślnika, podkreślenia, apostrofu, kropki, przecinka, nawiasów okrągłych oraz małpki. W przypadku podawania adresu dozwolone są również ukośniki. Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe.