Wielowymiarowość wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku

6 grudnia 2020 roku odbędzie się konferencja w Chełmie dotycząca tematyki bezpieczeństwa z punktu widzenia różnych dziedzin i dyscyplin nauki, z uwzględnieniem w kontekstu geopolitycznego.

Tytuł konferencji: Wielowymiarowość wyzwań dla bezpieczeństwa w XXI wieku.

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

Więcej informacji na stronie PTG.

Invitation for foreign scholars: https://ptg.edu.pl/zgp/zgpff/