KONFERENCJE DOTYCZĄCE REGIONU BLISKIEGO WSCHODU w 2017 ROKU

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Czarny Ląd i świat Arabski „Nawoływanie do agresji czy szukanie pomocy?, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 23-24 października 2017 r.

Konflikty na Bliskim Wschodzie a kultura, literatura i język, Studenckie Koło Naukowe „An-Nahda” przy Zakładzie Języka i Kultury Arabskiej UKW w Bydgoszczy, 29 maja 2017 r.

XII Sympozjum naukowe Starożytny Bliski Wschód i jego dziedzictwo, Rządzący i poddani: symbolika władzy i rzeczywistość rządzenia, Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Instytut Historyczny UW, Szczecin, 22 – 23. 09. 2017 r.

Wielokulturowość – fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?, Zakład Polityki Etnokulturowej i Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ, Willa Decjusza w Krakowie, 22 maja 2017 r.

III Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”, Zakład Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego UW, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu, Warszawa, 20-21 października 2017 r.

Polacy na Bliskim Wschodzie, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Instytut Archeologii UW, Warszawa, 25-26 maja 2017 r.

Konferencja Naukowa Mozaika współczesnego świata arabskiego, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Kraków, 26-27 maja 2017 r.