KONFERENCJA WAT W WARSZAWIE – 11.04.2019

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej organizują X Konferencję Naukową pt. „Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym”, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku na kampusie WAT w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie ewolucji znaczenia bezpieczeństwa militarnego oraz obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem zarówno w środowisku studenckim jak i doktoranckim polskich oraz zagranicznych ośrodków badawczych.

Języki robocze: polski i angielski.