Konferencja Security & Defence w Gdyni

W dniach 7-8 listopada 2016 roku odbędzie się w Gdyni V Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”.

Tematyka

I. Bezpieczeństwo energetyczne państw Unii Europejskiej;
II. Cyberbezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni;
III. Wyzwania polityki europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego;
IV. Zmienne oblicza terroryzmu w XXI w.;
V. Konflikt hybrydowy;
VI. Systemy bezzałogowe we współczesnym konflikcie.

Informacje organizacyjne

Organizatorzy:

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Miejsce konferencji:
Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej
Ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

Terminy zgłoszeń, przesyłania artykułów:

a) Zgłoszenia udziału w konferencji z artykułem należy przysyłać na załączonej karcie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 18 września2016 roku
b) Zgłoszenia udziału w konferencji bez artykułu należy przysyłać na załączonej karcie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 16 października 2016 roku
c) Zgłoszenia samego artykułu bez udziału w konferencji należy przesyłać na załączonej karcie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 18 września 2016 r.
d) Pełne wersje artykułów należy przesyłać do dnia 2 października 2016 r.

na adres: knbm.wdiom@gmail.com z tytułem: Konferencja Sec&Def

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 16 października.

Więcej informacji:
Facebook
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego