Konferencja Fundacji El Karama

Fundacja El Karama organizuje VI Konferencję Międzynarodową Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe w Regionie MENA – bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork” . Spotkanie naukowe odbędzie się w Warszawie w dniach 5-6 października 2016 roku w Pałacu Lubomirskich przy Pl. Żelaznej Bramy 10.

Konferencja obejmuje następujące obszary badawcze:

1. Kulturowy obszar MENA – kultura, społeczeństwo, religia, zmiany kulturowe, komunikacja międzykulturowa;
2. Kulturowe uwarunkowania migracji z obszaru Bałkanów;
3. Konflikty kulturowe – zderzenie cywilizacji zachodnioeuropejskiej z cywilizacją islamu w bliskowschodniej i afrykańskiej odsłonie;
4. Kultura jako czynnik integrujący i dezintegrujący w aspekcie bezpieczeństwa kulturowego;
5. Wielokulturowość versus międzykulturowość w kontekście kryzysów;
6. Kulturowe determinanty czynów przestępczych popełnianych przez imigrantów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go organizatorom w wersji elektronicznej do 15 września 2016 r. na adres: fundacja@el-karama.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania referatów, które będą głoszone podczas konferencji. Ostateczny termin nadesłania tekstów to 5 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji El Karama.

logoooo_el karama