KONFERENCJA MEDIALNA W STAMBULE, 14-16.05.2008. KEME nr 2/2008

14 maja 2008 roku rozpoczęła się na Uniwersytecie w Stambule międzynarodowa konferencja pt: 6th International Symposium Communication in the Millenium (6 Uluslararasi Yenibinyilda Iletisim Sempozyumu).

W organizacji tej konferencji, oprócz Uniwersytetu w Stambule, pomagali przedstawiciele Uniwersytetu z Teksasu (Austin, USA) i Uniwersytetu Anadolu (Turcja). Konferencje zaplanowano na trzy dni. W pierwszym dniu wykłady prelegentów z rożnych krajów (m.in. USA, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Iran), przedstawiono w rektoracie Uniwersytetu w Stambule (widok na meczet Sulejmanii). W kolejnych dniach w oddalonym o 25 km kompleksie uniwersyteckim (Social Club of Istanbul Uniwersity at Baltalimani).

istanbuluniversitesi

 

VIDEO

Video przygotowane w 10.06.2020 r.

Stambuł pozostaje bardzo dobrym miejscem dla organizowania konferencji, o czym także mogli przekonać się jego uczestnicy. Stambuł, 12-15 milionowa metropolia to w istocie „państwo w państwie”, odrębny byt w ramach państwa tureckiego, o którym z duma mówią jego mieszkańcy, ze „tutaj Wschód spotyka się z Zachodem” – wspomina Prof. Murat Ozgen.
Z jednej strony pomniki kultury bizantyjskiej, takie jak Haga Sofia, z drugiej widomy znak nowej ekspansywnej kultury w postaci Pałacu Topkapi, czy Błękitnego Meczetu, a także Uniwersytet w Stambule ufundowany w 1453 roku po zdobyciu Konstantynopola przez Turków.

Konferencja została zainaugurowana przez oficjalne wystąpienia: Rektora Uniwersytetu w Stambule, Anadolu oraz video prezentacje przedstawiające Stambuł oraz Uniwersytet. W kolejnym oficjalnym przemówieniu, wystąpił Prof. Dr. Guenter z Uniwersytetu w Lipsku ze swoja prezentacja: „Public Trust – Theoretical Foundations and Empirical Research”.

Już w pierwszym dniu obrad udało mi się spotkać dwóch prelegentów z polskimi korzeniami – Assistant Prof. Jacqueline Guzda z The College of Mount Saint Vincent w Nowym Jorku oraz Prof. Dr. Petera Szyszke z Zurich University – Switzerland. Wspomniana profesor J. Guzda przedstawiła w panelu „Television in Global Era” temat referatu pt. „Global Understanding Through MTV”, a profesor Szyszka zapowiadany na dziś temat: „Development of Public Relations and Theoritical Approach”.

Z prelegentów tureckich warto wspomnieć wykład Meltema Unala Erzena pt: „Electoral Behaviour and Role in the Context of Political Communications”, Nilüfery Timisi „Nation, Language Policy and Turkish Media”, Nükety Elpeze Ergeç „Head Cover From the Point of Liberalization or/ and Subduing Views Presentation of Islamic Feminist Approach in Media”, czy połączony wykład Fundy Saves Gün, Serdary Pirtini, Candan Celik i Ahmet Başçi na temat „Who Does Housework. Turkish Consumer Responses to Gendered Role Portrayals in Adertisements” oraz inne prezentacje.

Z zakresu publicznej dyplomacji można przypomnieć także wykład Fran Hassencahl ze Stanow Zjednoczonych „Framing the Arguments for the Sucess. Failure of Radio Sawa as A Vehicle of Public Dyplomacy”, czy problematykę kontrolowanej telewizji przez państwo w wykładzie Ehsana Shaghasemi z Iranu na temat: „The Public Sphere in the Iranian TV: the Case of Goft E. Gooye Vigeye Khabari”. Ponadto 15 maja 2008 roku Prof. Dr. Franc Rottrier z Ghent University w Belgii wygłosi temat zatytułowany: „Intercultural Communication: Injecting Diversity in Cultural Organizations”.

Jako ciekawostkę można podać także, iz w sąsiedztwie uniwersytetu odbywała się demonstracja przeciwko Izraelowi, choć poza jego murami i bez udziału uczestników konferencji.

Ponadto warto jeszcze przypomniec, iż w Turcji zapadła niedawno decyzja rządu tureckiego o możliwości noszenia okrycia głowy przez studentki na uniwersytecie, jeżeli władze uniwersytetu wydadzą na to odpowiednia zgodę. Na niektórych uniwersytetach, w tym głównie prywatnych dopuszczono taką możliwość, choć zdaniem obrońców świeckości państwa może to podważyć w przyszłości podwaliny republiki. Z tego m.in. powodu w części uniwersytetów, m.in. Stambule noszenie chust jest zabronione.
Odnośnie tego poruszono także jeden wykład, a kilka było związanych z nurtem feminizmu, czy sprawami „gender” w komunikacji masowej.

Opracowanie: Marcin Pietrzyk

15 maja 2008, Stambuł

6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM COMMUNICATION IN THE MILLENNIUM – ISTANBUL UNIVERSITY

(opisy wystąpień)

14-16 MAJA 2008, STAMBUŁ

Poniżej prezentujemy opisy niektórych abstraktów – przemówien, które zostały przedstawione na konferencji międzynarodowej w Stambule pt. ” 6th International Symposium Communication in the Millennium”. Konferencja na uniwersytecie w Stambule odbyła się w dniach 14-16 maja 2008 roku.

– Prof. Dr. Guenter BENTELE, University Leipzig-Germany

Title of lecture: „Public Trust. Theoretical and Empirical Research”

Tytuł prezentacji: „Publiczne zaufanie. Badanie teoretyczne i empiryczne”.

W wykładzie prof. Bentele poświęconym pojęciu publicznego zaufania, zaakcentowano następujące czynniki: rolę mediów w społeczeństwach rozwiniętych, zmianę społecznych wartości, rewolucję w technologiach informacyjnych. Korelacja pomiędzy wymienionymi czynnikami prowadzi często do zwiększenia roli zaufania pomiędzy osobami, firmami, organizacjami, czy systemami społecznymi. Wraz z tym postępuje większa presja w kierunku przyjmowania moralnych postaw, tworzenia tzw. kodów etycznych, w firmach, czy organizacjach. Wspomniano jednak, że zaufanie w prywatnych firmach jest relatywnie niskie w Europie, szczególnie w Niemczech.

System medialny w naszych społeczeństwach funkcjonuje na zasadzie „mechanizmu obserwacyjnego”, w którym kontroluje się postrzeganie określonych kwestii, szczególnie w odniesieniu do osób czy organizacji. Zdaniem prof. Bentele publiczne zaufanie możemy zdefiniować jako „proces i rezultat wytworzonego w sferze publicznej zaufania pośród publicznych aktorów i systemów („Public trust can be defined as process and result of publicly generated trust in public observable actors and systems” Bentele/Seidenglanz 2005). Publiczne zaufanie nabywa także cech „mechanizmu komunikacyjnego, jako narzędzia służacego redukowaniu społecznej złożoności w procesie publicznej komunikacji”. Aktorzy, organizacje, systemy społeczne, takie jak systemy gospodarcze polityczne, będą nazywane obiektami zaufania. Publiczne zaufanie jest kreowane przez mass media, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia (Bentele 1994). W odniesieniu do kategorii publicznego zaufania możemy dokonać następującej klasyfikacji: podstawowe, osobowe, instytucjonalne i systemowe.

– Ph.D Fran Hassencahl, Old Dominion University, USA
Tytuł prezentacji: „Framing the Arguments for the Success/ Failure of Radio Sawa as a Vehicle of Public Dyplomacy”.

Tytuł: „Konfrontowanie twierdzeń na temat sukcesu/ Braki Radio Sawa jako wehikułu publicznej dyplomacji”.

W kwietniu 2002 roku Radio Sawa (z arabskiego „Razem”) zastapiło Voice of America na miejscu głównego amerykańskiego instrumentu publicznej dyplomacji na Bliskim Wschodzie.
Nadawanie tego programu radiowego to odpowiedź na wydarzenia 9/11. Zarządca Norman Pattiz który stanął na czele Nadawczej Rady Zarządzającej, postawił na prezentację głównie programów muzycznych i „news light”. N. Pattiz jest znany także jako założyciel Westwood One, największego amerykańskiego syndykatu radiowego.
Voice of America związane było z Corporation for Public Broadcasting, czyli finansowane przez państwo, fundusze federalne i dotacje od radiosłuchaczy i przedsiębiorców.
W referacie przedstawiono zarówno głosy krytyków, jak i zwolenników Radio Sawa. VOA skierowane było głównie do osób podejmujących ważne decyzje, czy elit intelektualnych. Radio Sawa skierowane jest natomiast głównie do „ulicy arabskiej”, czyli młodzieży w wieku 13-30 lat. Radio Sawa kontynuuje amerykańską politykę w świecie arabskim znaną pod nazwą „win the hearts and minds”. Podobnie jak w przypadku typowego radia komercyjnego, głównym celem radio jest „sprzedaż produktu”, czyli prezentacja wiadomości silnie pozostaje spleciona z public relations, a tym samym „spelniaja sie najczarniejesze obawy Haberamasa”.
Public relation w przypadku Radio Sawa oparte zostalo jednak bardziej na badaniach amerykańskiej opinii publicznej, aniżeli typowej widowni na Bliskim Wschodzie. Pojawiły się już głosy krytyki ze strony Kongresu na temat kosztów i efektywności Radio Sawa.

– Prof. Dr Peter Szyszka, Institute of Applied Media Studies, Zurich University of Applied Sciences w Szwajcarii. Tytuł prezentacji: „Public Relations and Systems Theory. Elements of an Integrative Approach

W referacie odniesiono się do natury public relations, teorii systemowych, wplecionych w problematykę igrzysk olimpijskich w Chinach, sytuacji w Tybecie oraz sprawy łamania praw człowieka. Ponadto kontekst ten wyjaśniał dylematy członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), m.in. w kwestii wyboru Chin jako organizatora igrzysk.

Temat referatu podzielono na cztery zasadnicze części:
1. Problem organizacji i natury public relations
2. Model: Decyzje i ograniczenia zarządzania public relations
3. Różnice i rozbieżności: sieć public relations w odniesieniu do MKOl
4. „Public relations” i „propaganda”: ogień olimpijski oraz Mount Everest

– Assistant Prof. Jackueline Guzda, The College of Mount Saint Vincent, Nowy Jork, USA
Global Understanding Through MTV

Tytuł: „Globalne porozumiewanie poprzez MTV”.

Według rankingu Pew Center, USA należą do najbardziej niepopularnych państw w wielu miejscach na świecie. Jednocześnie w tych samych miejscach moda, rozrywka, przychodząca ze Stanów jest gorąco witana. Dialog pomiędzy tymi regionami, nie tylko na szczeblu rządowym, ale wśród zwykłych obywateli musi mieć miejsce. Kanałem dla tego porozumienia pozostaje telewizja i internet. Zadaniem tego referatu jest pokazanie w jaki sposob MTV International, razem z witryną internetową, może sprostać temu zadaniu.

W referacie zasugerowano, że witryna internetowa MTV stanowi specyficzny „new think site”, gdzie sluchacze, internauci za pomocą forum dyskusyjnych, blogów mogą uczestniczyć w różnych akcjach, nawet o charakterze ogólnospołecznym, jak prewencyjne programy przeciwko AIDS. Na niektórych odsłonach internetowych MTV, czy klipach podawane są takzż adresy na YouTube. Zwracano także uwagę w jakim stopniu MTV pozostaje efektywna, szczególnie w aspekcie tworzenia ogólnospołecznej świadomości, czy rozwijania dialogu, także międzykulturowego.

– Ehsan Shaghasemu, student komunikacji (MA) na uniwersytecie w Teheranie, Iran
The Public Sphere in the Iranian TV: the Case of Goft_E_Gooye_ Vigeye Khabari„.

Tytuł: „Sfera publiczna w irańskiej telewizji: przypadek Goft_E_Gooye_ Vigeye Khabari”.

W tym studium przedstawiono sferę publiczną na przykładzie irańskiego talk show. Bazując na podejściu ilościowo-jakościowym, Autor wskazał na myśl GOFT_E_GOOYE VIGEYE KHABARI (Exclusive News talk). Badanie zostało wykonane w oparciu o 30 odcinków. Wywiady z reżyserami tego programu, poszczególnych odcinków, udowodniły także ich dbałość o kwestie wolnej wypowiedzi, przy czym nigdy nie przekroczono tzw. „czerwonej linii”.

– Research Assistant Volkan Uce i Knut De Swert, University Antverp, Belgia
Turkey and the Mediterranean Pluralistic Model Introducing Turkey to the Three Media System Models. The Content of TV News in Ten Countries„.

Tytuł: „Turcja i Śródziemnomorski model pluralistyczny, włączajacy Turcję w obręb trzech systemów medialnych. Zawartość telewizyjnych informacji w 10-ciu krajach”.

W tym referacie przedstawiono Turcję w ramach systemów medialnych, opracowanych przez Hallina i Manciniego. Geograficzne uwarunkowania przyporzadkowują także Turcje do przypadku środziemnomorskiego oraz spolaryzowanego modelu pluralistycznego. Jest wiele teorii na potwierdzenie tych hipotez. W kolejnej części artykułu zwrócono uwagę na zawartość tv wiadomości w wybranych 9-ciu krajach reprezentujących wybrane trzy modele medialne (Holandia, Norwegia, Niemcy – model północno-środkowoeuropejski demokratyczny i korporacyjny; Francja, Wlochy, Grecja, francuskojęzyczne regiony Belgii – model pluralistyczny śródziemnomorski; USA, Irlandia, Kanada – model Anglo-Amerykański). Badanie przeprowadzono w ciągu 28 dni (grudzień 2006 r) w 11 krajach i regionach: Flandrii, Walonii, Holandii, Francji, Niemczech, Norwegii, Włoszech, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Turcji.

Zwrócono także uwagę, iż w tureckich serwisach informacyjnych istnieje odpowiednio znacząca ilość materiałów poświęconcych Unii Europejskiej. Jednakże w rozumieniu systemów unijnych, styl tureckich serwisów informacyjnych, nie jest prezentowany w stylu europejskim. Ponadto w tureckich wiadomościach przykłada się większą wagę do informacji pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, aniżeli UE.

– Prof. Funda Savas Gün, Marmara University, School of Communication
Associated Prof. Serdar Pirtini, Marmara University, School of Business
Assistant Prof. Candan Celik, Istanbul University, School of Business
Research Assistant Ahmet Başçi, Marmara University, School of Business
cacelik@istanbul.edu.tr
serdarpirtini@superonline.com
(Turkey)
Who Does the Housework? Turkish Consumer Responses to Gendered Role Portayals in Magazine Advertisements„.

Tytuł: „Kto wykonuje prace domowe? Odpowiedzi tureckich konsumentów na rolę „gender” w reklamach magazynów”

Przedstawienie roli płci (gender) w reklamach magazynów pokazuje, jak dana płeć postrzegana jest w społeczeństwie. Reklamodawcy używają reklam w celu zmiany tradycyjnego postrzegania roli płci w społeczeństwie. Konsumenci zawsze podchodzą emocjonalnie do przedstawionych treści, zapamiętując w ten sposób markę produktu, łącznie z treściami roli „gender”. W tym aspekcie ważne jest określenie w jakim stopniu reklama wpływa na zmianę społecznego postrzegania „gender”, wpływa bowiem to także na decyzję zakupu danego produktu.

Celem tego referatu jest badanie postaw kobiecych i męskich odnośnie roli płci w kwestii wykonywania prac domowych na podstawie reklam zamieszczanych w magazynach. Ponadto jak to wpływa na decyzje zakupu w przypadku poszczególnych konsumentów. Badanie zostało przeprowadzone w Stambule z 500-set respondentami w formie wywiadów. Odnosieno się do trzech rodzajów reklam:

A. Kobieta wykonuje prace domowe, a mężczyzna czyta gazetę.
B. Kobieta i mężczyzna razem wykopnują prace domowe.
C. Mężczyzna wykonuje prace domowe, a kobieta czyta gazetę.

W badaniu brano pod uwagę następujące czynniki: wiek, dochód, wykształcenie.

– Assistant Prof. Güven Büyükbaykal i Ph.D Murat Mengü, Istanbul University
The Use and the Effects of Militaristic Elements in the Turkish Printed Sports Media

Tytuł: „Efekty użycia elementów militarystycznych w tureckich drukowanych mediach sportowych”

Piłka nożna jako dyscyplina sportowa potrafi zagospodarować cały szereg ludzkich emocji i atrybutów takich jak: inteligencję, intuicję, wolę, charakter, chęć walki, dążenie do harmonię. Przy uwzględnieniu całego globalnego rynku, który piłka nożna wytworzyła, należy przyjąć do wiadomości, iż ta dyscyplina pozostaje nieodłączną częścią naszego życia, wpływając także na psychologiczne zachowania mas, czy porządek społeczno – ekonomiczny.

W Turcji, podobnie jak w Europie, szczególnie jest to widoczne po sukcesach klubów sportowych. Efektem tego jest rozwój tureckiej prasy sportowej, która jednak często wykorzystuje emocje czytelników. Przykładem tego jest zapożyczanie wielu słów ze środowiska militarystycznego w nagłówkach gazet, w tytułach wiadomości sportowych. Piłkarz często utożsamiany jest z żołnierzem, a drużyna z oddziałem wojskowym, który musi zwyciężyć na polu walki. Historia piłki nożnej w Europie posiada także związek ze zmianami ekonomicznymi, m.in. po upadku bloku wschodniego w Europie Środkowo-Wschodniej, kiedy po okresie makro-narodowym, nastąpił nowy mikro-narodowy. Te zmiany ekonomiczne oraz polityczne zostały także przeniesione do świata footballu.

Celem opracowania jest analiza ilości militarystycznych elementów w mediach drukowanych, poświęconych piłce nożnej. Jednym z przykładów jest gazeta „Milliyet” wykorzystana do analizy w okresie 1.11- 31.12. 2002 oraz 1.2-30.03.2008, pod kątem zawartości artykułów i tytułów.

– Doctoral researcher Franc Rottiers, University of Ghent, Belgia
Centre for Critical Philosophy
Importing Complexity, Exporting Diversity?

Tytuł: „Importowanie złożoności, eksport różnorodności”

W dzisiejszych czasach kwestię społeczeństwa złożonego podkreśla się zarówno w dyskusjach naukowych, jak i politycznych. Te zjawiska społeczne intensyfikowane są przez nasilające się migracje ludzi, którzy zapożyczają swoją religię, tradycje, idee wkraczając w nowe, właśnie tworzące się środowisko „złożone”. W ten sposób w kolejnych etapach współuczesniczą we wzajemnej koegzystencji.

Kwestia „złożonego” społeczeństwa (complexity) dotyczy bardziej pojęcia takiego jak „integracja”. Tym niemniej opisane współistnienie kultur, religii, tradycji prowadzi do wytworzenia się różnorodności (diversity), tożsame dyskursowi dotyczącemu środowiska międzykulturowego (interculturalization).

W historycznej perspektywie opisane jest to na przykładzie regionu w Belgii w Ghent. Wspomniano organizację „De Centrale”, której profil działalności ewoluował z kwestii dotyczących migrantów (pierwsze i drugie pokolenie tureckich migrantów) w kierunku centrum artystycznego obejmującego sprawy wszystkich obywateli. Jego celem było integrowanie społeczne w warunkach środowiska międzykulturowego. Z drugiej strony w ramach powstających ostatnio inicjatyw społeczno – artystycznych próbowano przełamać dyskurs integracyjny.

Zastanawiano się nad tym w jaki sposób przedstawione inicjatywy mogą służyć integrowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przy założeniu, iż będzie postępował „eksport różnorodności i import złożoności”. Ponadto jak będzie wyglądać komunikacja międzykulturowa w ramach statycznego pojęcia „złożoności” i dynamicznej „różnorodności”.

– Bilge Ispir, Turkey

Title of lecture: „Parents Occupation: Identifying Relationship With Parental Mediation as A Macro System Variable”
Tytuł prezentacji: „Zawód rodziców: określanie tych relacji na podstawie mediacji rodziców w zróżnicowanym macro systemie”.

Bilge Ispir poruszył m.in. w swoim referacie kwestię kontroli przekazu telewizyjnego przez rodziców. W schemacie graficznym uwzględniono korelacje pomiędzy stosunkiem rodziców wobec telewizji a mediacją rodziców (zdj. 2). Wynika to z tego, że rodzice próbują chronić swoje dzieci od niepożądanego wpływu telewizji. w tym celu poszczególne stacje, czy stowarzyszenia naddawcze oferują rodzicom specjalne przewodniki nt. zawartości programów.  Analizę opracowano w oparciu o zróżnicowany macro system, na który zdaniem Ispira składają się następujące czynniki: zawód, dochód, wykształcenie, narodowość. Dla porównania na mikro system składają się takie czynnikie jak: wiek rodziców, liczba rodziców, liczba dzieci, liczba dzieci i ich płeć.

– Ph.D Sevgi Kesim Guven,

Associated Prof. Caglayan Kovanlikaya, Mimar Sinan Guzel Sanatlar University
kesim@boun.edu.tr
ckergin@gmail.com
Postmodern Rear Window: Facebook

Tytuł: „Postmodernistyczny obraz przyszłości: Facebook”

Facebook jest postrzegany jako najbardziej popularny komunikator społecznościowy w świecie internetu. Pojawiło się już wiele kontrowersji związanych z gwałtownym rozwojem sieci Facebook. Jedna z nich dotyczy bezpieczeństwa prywatności użytkowników, bowiem pokazywanych jest wiele z tych danych, a Facebook nie ogranicza dostępności do tych danych grup, czy osób trzecich. Jednakże użytkownicy decydują się przystąpić do sieci w sposób dobrowolny.

Fenomen Facebook porównany jest do filmy Alfreda Hitchcock`a pt. „Rear Window”, choć w przypadku komunikatora wzajemny monitoring dotyczy tylko zdjęć i korespondencji. W przypadku ogromnej ilości używtkowników Facebook, także w Turcji, trudno jest przeprowadzić imienne badanie, dlatego można co najwyżej wykorzystać dane techniczne, czy ankiety internetowe.

– Ina Pruegel, Danny Barrantes Acuna, University of Bremen

Tytuł prezentacji: „The Everyday Blogger – A Visual Documentation of User Cases – Portraying the Relation Between Physical and Digital Identities of Bloggers”

– Nuket Elpeze Ergec, Turkey

Tytuł prezentacji: „Head Cover From the Point of Liberalization and/or Subduing Views Presentation of Islamic Feminist Approach in Media

– Sumru Yildirim, Turkey

Tytuł prezentacji: ” Changing Audience Taste in the Context of TV Series

– Nilufer Timisi, Turkey

Tytuł prezentacji: „Nation, Language Policy and Turkish Media

– Alimohammad Javadi, Iran

Tytuł prezentacji: „Evaluation of Effect of Internet on Social Participation, A Survey in Kermanshah City in Iran

– Gulsun Kurubacak, Turkey
Tutuł prezentacji: „Knowledge Networks For Youth-At Risk: Building Digital Culture Through Blogs

tłum. z angielskiego i foto – Marcin Pietrzyk

Źródło: Biuletyn konferencyjny „6th International Symposium Communication in the Millenium”, hosted by Istanbul University, Istanbul May 14-16, 2008, cim.istanbul.edu.tr

afis