III Międzynarodowa Olimpiada Geopolityczna w 2020 r.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne ogłasza III Międzynarodową Olimpiadę Geopolityczną, w której startować mogą wszyscy uczniowie, studenci, doktoranci, oraz absolwenci. Zakres treści, jak i reguły konkursu są dostępne na stronie internetowej: http://ptg.edu.pl/zgloszenia-i-regulamin/

Termin zgłoszeń prowadzonych on-line to 30 kwietnia, może jednak ulec wydłużeniu ze względu na bieżącą sytuację. I etap konkursu również odbywa się przez e-mail, a niektórzy mogą być z niego zwolnieni (patrz: regulamin). W przypadku pytań, należy pisać na skrzynkę kontaktową PTG: ptg@ptg.edu.pl

 

Opis: YouTube.com