WYKŁAD O ŚW. MIEJSCACH ISLAMU

Dr Imran Tomasz Stefaniuk, KAMPUS UJ, 14.04.2005

Salam Alejkum! Pokój z Wami!
Mekka i Medyna – święte miejsca islamu.

Kaba – jest punktem centralnym w islamie. Muzułmanin modli się 5-krotnie w kierunku Kaby. Podobnie chrześcijanie w pierwszych wiekach modlili się na wschód. Kaba nazywana jest także pierwszą monoteistyczną świątynią, proroka Abrahama i Izmaela. To budowla sześcienna. Przykryta jest czarną materią wyszywaną wersetami z Koranu.  Wokół Kaby jest zakaz ścinania drzew, zabijania zwierząt, czy niszczenia roślin. Ma to symbolizować szacunek dla Bożego stworzenia. Kiedy Kaba będzie zniszczona ma nastąpić koniec świata. Ale o godzinie tej wie tylko Bóg.

Innym ważnym miejscem dla muzułmanów jest meczet Al-Haram. Jest meczetem 3-kondygnacyjnym. Makat-5 punktów, które wyznaczają obszar Haram. Po przekroczeniu granicy Haram pielgrzym wchodzi w nową strefę, a mężczyzna ubrany jest w stroju Ihram.

Monoteistycznym wyznaniem wiary jest: „Nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego Prorokiem” (Szahada). Kolejno jest to Salat 5-krotna modlitwa (recytowanie sur Koranu), Zakat – podatek na rzecz biednych, rozumiany jako obowiązkowa jałmużna. Charakterystyczne miejsce w islamie zajmuje pielgrzymka.

Hadżdż – odbywana przynajmniej raz w życiu przez każdego muzułmanina, w określonym miesiącu, może trwać kilka dni. Tożsama z odmawianiem modlitwy poprzez wykonywanie okrążeń wokół Kaby. Wartość takiej modlitwy jest 10 tys. razy większa od normalnej. Zalecane dotknięcie jemeńskiego narożnika Kaby. W czasie trwania pielgrzymki wierni gromadzą się na wielkim, klimatyzowanym polu namiotowym w dolinie Mina (3-5 mln ludzi w namiotach). Następnego dnia wierni udają się na górę Arafat, potem nocują w dolinie Mustalifa. W czasie wykonywania okrążeń wokół Kaby następuje rytuał ścięcia włosów z głowy mężczyzny. Umra trwa krócej, nawet kilka godzin.

Al Hidżr to półokrągły murek przylegający do Kaby, gdzie stał dom żony proroka Abrahama i jego syna Izmaela. Hagar była drugą niewiastą Abrahama.

Abu Muttalib to dziadek proroka Mahometa.

Góra Hira – góra opodal Mekki, gdzie zwykł medytować Mahomet. Tutaj miały też miejsce pierwsze objawienia.

Góra Thawr – emigrował stąd Mahomet z powodu głoszenia czystego monoteizmu (hidżra)

Tafsir – komentarz do Koranu

Umma – wspólnota muzułmanów

Imam – to ten, który prowadzi modlitwę. W węższym znaczeniu to przywódca duchowy.

Al Fatiha – sura początkowa Koranu

Informacje dodatkowe:

Muzułmański Magazyn Społeczno-Kulturalny AS-SALAM

www.as-salam.prv.pl

Opracowanie: Marcin Pietrzyk