Wiza turystyczna do Iranu

Wiza turystyczna

Wiza turystyczna jest wydawana obcokrajowcom zamierzającym wyjechać do Iranu w celach turystycznych lub aby odwiedzić rodzinę czy przyjaciół.

Wymagane dokumenty:

1. Numer pozwolenia na wydanie wizy uzyskany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Iranu (Sekcja wizowa). Pozwolenie takie można uzyskać korzystając z pośrednictwa irańskich agencji turystycznych (ich lista znajduje się na stronie www.itto.org) lub polskich serwisów konsularnych.

2. Oryginał paszportu wnioskodawcy (ważny przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy) oraz kopia strony paszportu z danymi osobowymi.

3. Wniosek wizowy odpowiednio wypełniony i podpisany przez osobę aplikującą o wizę (jeden egzemplarz) – wniosek powinien być wypełniony komputerowo.

4. Aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe (bez okularów). Prosimy nie przyklejać zdjęcia do formularza.

5. Dowód wpłaty z banku za wnioskowaną wizę.

6. Dowód wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego (pokrywającego koszty ewakuacji medycznej oraz transportu zwłok).

Uwagi:

● Paszporty z wizą można odbierać osobiście lub zamówić przesyłkę kurierską.

● Składanie i odbiór dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 15, informacja telefoniczna w godzinach 9-12 (tel. 22 – 6175627)

źródło: Ambasada Islamskiej Republiki Iranu; Warszawa;