SONDAŻ OPINII PUBLICZNEJ W SPRAWIE AL – DŻAZIRY

OGÓLNO – ARABSKI SONDAŻ OPINII PUBLICZNEJ: AL – DŻAZIRA NAJBARDZIEJ WIARYGODNYM KANAŁEM TV NA BLISKIM WSCHODZIE.

Jak podaje Światowe Centrum Wiedzy Sondażowej (The Knowledge World Centre for Polls) katarska stacja telewizyjna Al – Dżazira uchodzi za najbardziej szanowaną agencję informacyjną na Bliskim Wschodzie. Po raz pierwszy, tak ekstensywne badanie opinii publicznej przeprowadzone zostało w arabskich środowiskach akademickich, w 19 krajach regionu.

Ponad 98% respondentów – głównie profesorów nauk politycznych oraz tych, zajmujących się mediami, przyznało, że ogląda programy tego kanału co najmniej trzy godziny dziennie. Niepodważalną popularność, jaką cieszy się w regionie Al – Dżazira, podkreśla także fakt, że jej widownia była trzykrotnie większa od najbliższego w rankingu rywala i 28 razy przewyższyła trzeciego w kolejności konkurenta.

Ponad 96 % badanych, pochodzących z różnych, arabskich ośrodków akademickich stwierdziło, że Al – Dżazira jest rzetelnym źródłem informacji. Równocześnie ok. 73 % wyraziło swoje przeświadczenie o tym, że kanał jest w stanie błyskawicznie skorygować wszelkie pomyłki i niedoskonałości, skrywające są w doniesieniach informacyjnych.

Koordynatorzy i realizatorzy projektu – eksperci z The Knowledge World Centre for Polls zgodnie przyznają, że był to największy tego typu sondaż przeprowadzony kiedykolwiek w świecie arabskim. Pracując intensywnie przez blisko rok i ankietując prawie połowę wszystkich profesorów nauk politycznych i znawców mediów w regionie, zilustrowali oni społeczne podejście i pojmowanie środków masowego przekazu w oparciu o wzorce arabskie. W tym kontekście Al – Dżazira pozostaje najbardziej godnym zaufania i jednocześnie najpowszechniej oglądanym arabskim kanałem telewizyjnym.

Odnosząc się do rezultatów badania, dyrektor generalny Al – Dżaziry – Wadah Khanfar powiedział: ,,Jesteśmy dumni z wyników tego sondażu. Poświadczają one głębokie uznanie ze strony ekspertów akademickich regionu względem wartości naszej misji, której priorytety to niezależność i innowacyjność w sposobie dostarczania informacji dla świata arabskiego. Ten sondaż stanowi świadectwo naszego profesjonalizmu i ciężkiej pracy ekipy Al – Dżaziry, operującej na całym świecie.”

W założeniach pomysłodawców (The Knowledge World Centre for Polls z siedzibą w Ammanie, Jordania) badanie miało na celu zmierzenie postrzegalnej obiektywności i profesjonalizmu Al – Dżaziry wśród opiniotwórczych elit uniwersyteckich. Dane gromadzono ponad 11 miesięcy, działając w 19 krajach arabskich oraz ankietując ponad 600 doktorantów i blisko 50 % wszystkich profesorów z Bliskiego Wschodu – prawie wszystkich, dla których Al – Dżazira stanowi podstawowe źródło informacji.

,,The Peninsula” z dn.31.01.2008

Magdalena Sokół, jest studentką V roku Arabistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008)

Foto z książki M. El-Nawawy i A. Iskandera, AL Jazeera, How the Free Arab News Network Scooped the World and Changed the Middle East, 2002 (przygotował M. Pietrzyk)