MULTIMEDIALNY PRZEGLĄD DEBAT I KONFERENCJI

MULTIMEDIALNY PRZEGLĄD DEBAT I KONFERENCJI
W SPRAWIE BLISKIEGO WSCHODU W POLSCE W LATACH 2006-2009


– Debata pt. Wojna cywilizacji, Klub Dziennikarzy `Pod Gruszką`, Kraków, 8 maja 2006 r.

– Dni Afryki, Debata w Klubie Pod Jaszczurami, Kraków, czerwiec 2006 r.

– Spotkanie z Tariqiem Ramadanem, Kraków, czerwiec 2006 r.

– Konferencja pt. Świat arabski w procesie przemian, Kraków 27-28 kwietnia 2007 r.

– Sspotkanie naukowe pt. Kuwejt w polityce międzynarodowej, Łódź, 17 kwietnia 2008 r.

– Inauguracja The Kapiszewski Center, kraków, 8 maja 2008 r.

– Konferencja pt. Protestantyzm a islam, Kraków, 2008 r.

– Debaty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w latach 2006-2008, Warszawa

– VIII Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna, Warszawa, 9 maja 2009 r.

– Change and Stability. State Religion and Politics in the Middle East and North Africa,
Krakow, 28-29 May 2009 r.