Konferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Poznaniu

26 kwietnia 2016 roku odbędzie się konferencja pt. „Konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec i Unii Europejskiej”. Organizatorem konferencji jest Instytut Zachodni w Poznaniu (ul. Mostowa 27 / sala konferencyjna / V piętro).

Więcej informacji odnośnie udziału w konferencji na stronie Instytutu Zachodniego oraz w programie konferencji.

Program
11.30 Rejestracja, poczęstunek

POWITANIE I OTWARCIE KONFERENCJI

12.00 Małgorzata Kopka – Fundacja im. Heinricha Bölla
dr Michał Nowosielski – Instytut Zachodni

PANEL I: „Niemcy wobec kryzysu uchodźczego”

12.10 Prowadzący: prof. Tomasz Budnikowski – Instytut Zachodni
dr Marcus Engler – UNHCR, Sieć Migracja w Europie
dr Doris Lemmermeier – Pełnomocniczka ds. Integracji Rządu Landu
Brandenburgia
Frauke Steuber – zespół Pełnomocnika Senatu Berlińskiego ds. Integracji
i Migracji
Izabela Szewczyk – Wydział Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim

14.00 Przerwa obiadowa

PANEL II: „Unia Europejska w obliczu wyzwań polityki migracyjnej”

15.00 Prowadzący: Tomasz Morozowski – Instytut Zachodni
dr hab. Maciej Duszczyk – Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Instytut Polityki
Społecznej UW
Joanna Łozińska – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
prof. Andrzej Sakson – Instytut Zachodni
Karolina Sydow – Centrum Badań Migracyjnych UAM, Migrant Info Point

17.00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji